Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim (Tezsiz YL)

Mahalli İdareler ve Yerinden Yönetim tezsiz yüksek lisans programı, öğrencilere günümüzde ağırlık kazanan yerinden yönetim felsefesini ve yerinden yönetim türleri, fonksiyonları, 3.sektör diye adlandırılan sivil toplum kuruluşlarını tanımak, devlet ve özel sektör ilişkilerini incelemek, yönetişim ve demokratik yönetim modellerini yerleştirmek için yoğun ve kapsamlı bilgi vermek ve söz konusu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmasına yardımcı olmaktır. Program bünyesinde teorik ve uygulamalı proje çalışmaları yürütülmektedir. Öğrenciler verilen bütün derslerde örnek olay yöntemi ile birlikte seminer çalışmaları hazırlamakta ve sunmaktadırlar.

Normal tamamlama süresi 3 sömestr olan bu programda, öğrencinin eğitim-öğretim iş yükü 90 AKTS'dir ve ders planı en az 30 yerel kredilik en az 10 ders ve bir dönem projesinden oluşmaktadır. 1 AKTS, öğrenci için, bir dönemde 25.5 eğitim-öğretim iş yüküne eşittir. Program, alan dışından başvurulara açık olup, alan dışından gelen öğrencilerin ders yükü, daha önce almış oldukları eğitim göz önüne alınarak, ilgili anabilim dalı başkanının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile yükseltilebilir.

Detaylı bilgi için burayı tıklayabilirsiniz.

güncelleme: 16.1.2020 11:29