Uzaktan Eğitim Sistemimiz

İstanbul Aydın Üniversitesi Uzaktan Eğitim Sistemi (@ydın), farklı çevrimiçi öğrenme modelleri çerçevesinde, aşağıdaki ilkelere dayalı olarak yürütülür:

Etkileşim: Etkileşim, derslerde kullanılan öğretim yöntemlerinin organik bileşenidir. Derslerde eşzamanlı ya da eşzamansız etkileşim türleri kullanılır. Derslerde öğrenci-öğrenci, öğrenci-içerik ya da öğrenci-öğretim elemanı etkileşimlerinden birisi öne çıkabilir; diğer etkileşim türleri onu tamamlayacak şekilde kullanılır. Ders formatı ne olursa olsun öğrenci öğretim elemanı, içerik ve diğer öğrenciler ile mutlaka etkileşim içinde olur.

Öğrenci Desteği: Uygun önlemler alınmadığında uzaktan eğitim öğrencileri çoğunlukla kendilerini soyutlanmış ve yalnız hissederler. Bu his, uzaktan eğitim öğrencilerinin öğrencisi oldukları programı ya da dersi bırakmalarının temel nedenlerindendir. Bu sorunun en aza indirilmesi amacıyla, öğrenciye temelde üç tür destek sağlanır: akademik, teknik ve sosyal destek.  

Tasarlanmış Öğretim: Öğrencilere sunulan her dersin bir planı (syllabus) ve başta dersin öğretim elemanı olmak üzere, uzmanlarca tasarlanıp, sunulan içeriği bulunur. Ders Planı, öğrencilere dersin amacı, içeriği, kullanılacak öğretim yöntemleri, ders çerçevesinde öğrencinin nelerden sorumlu olduğu ve ders başarısının nasıl belirleneceği hakkında özet bilgiler sunar. Ders içeriği ise duruma göre temel öğrenme kaynağı, öğrenci etkinliği ve sunulardan oluşur.

Katılım temelli öğrenme: Öğrencilerin derslere aktif olarak katılmaları esastır. Öğrencilerin ders çerçevesinde katıldıkları eşzamanlı ya da eşzamansız öğrenme görevleri ve canlı derslere katılımları onların ders başarılarının belirlenmesinde temel ölçütlerden birisi olarak kullanılır. Öğrenciler ders başarı puanlarının bir kısmını bu tür etkinliklerden alırlar.

güncelleme: 8.7.2020 19:13