Misyon & Vizyon

Vizyonumuz;
 Uzaktan Eğitim kavramı geçmiş yıllara göre çok sık kullanılan ve tercih edilen öğretim modeli haline gelmiştir. Öğrenciler için eğitim hayatlarında kolaylık sağlayan bu teknoloji, artan eğitim gereksinimi, süre sınırlaması ve coğrafi kısıtlamalar uzaktan eğitime olan ihtiyacını gün geçtikçe arttırmaktadır. Teknoloji ile geliştirilen bilişim ve iletişim teknolojilerinin sağladığı zaman ve mekan kaynaklı sorunlar çözülmekte ve bu olay uzaktan eğitimi her açıdan kaliteli göstermektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi  Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, öğrencilerin öğreniminden sorumlu, eğitimde bilgiyi daima güncel tutan, işbirlikli öğretme ve öğrenme çalışmalarına destek sağlayan, öğrencilerin bilgiyi paylaşarak yaydığı, dünya genelindeki eğitim hizmetlerini sunan, temelinde eğitimde eşitlik ilkesini barındıran, tekolojide yenilikleri takip eden, ders içeriklerini dinamik ve çoklu öğrenme etkinlikleriyle sunan bir uzaktan eğitim merkezi olmaktır.

Misyonumuz;

 • Sürekli olarak teknoloyi takip eden,
 • Sorgulayan, araştıran, üreten ve sorun çözen,
 • Ders içeriklerini güncel tutan,
 • Global gelişimi takip eden,
 • Toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş,
 • Bilgi üreten ve bunu uygulayan,
 • Demokrasinin değerlerini içselleştiren ve geliştiren, etik değerlere bağlı, laik
 • Dünya standartlarına takip eden ve bunu uygulayan,
 • Geçerlik ve güvenirlik standartları yüksek,
 • Öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve kolayca erişebilecekleri iletişim yönünden güçlü bir öğretim ortamı oluşturmak,
 • Yaratıcı, kendini eleştirebilen ve bilişsel düşünme becerileri gelişmiş bir merkez olmak,
 • Yeni projeler geliştiren, yenilikçi ve araştırmalara açık, seminer ve konferanslar düzenleyen, bilimsel çalışmalar yapan bir merkez olmaktır.

güncelleme: 16.1.2020 11:29