2015-2016 Dönemi Faaliyetleri

 1. Lenguafolkloristik Açıdan "Köroğlu Ansiklopedisi) veya Açıklamalı Sözlüğü Üzerine, Milli Folklor, Sayı: 109, Yıl: 28, 2016, ss. 107- 112.
 2. Türk Lenguafolkloristiği (Teoriden Uygulamaya), Turkish Studies/İnternational Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic/Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Volume: 11/ 4, Winter 2016, p. 635-682 (Gencer Gençoğlu ile birlikte).
 3. 26 Şubat 2016 Hocalı Soykırımı Üzerine Konferans
 4. 22 Mart 2016 Nevruz Bayramı Kutlama Toplantısı
 5. 10 Mart 2016 Türkiye- Rusya İlişkileri Vladimir Putin Rusyası Nereye Gidiyor Ulusal Sempozumu
 6. 28 Mayıs 2016 Türk Dünyasının ve Türkolojinin Çağdaş Problemleri Ulusal Sempozyumu
 7. Mayıs 2016'da Rusya İstanbul Başkonsolosu Andrey Leonidoviç Podyelışev'in İstanbul Aydın Üniversitesi'ne davet edilmesi.
 8. Mayıs 2016 Azerbaycan İstiklal Bayramı Konferansı
 9. NERİMANOĞLU Kamil Veli, Türk Şiirinin Bahtiyar Sayfası, Dergi Park, Cilt: 31, Sayı: 31, 2015, ss. 147- 151.
 10. NERİMANOĞLU Kamil Veli "İpek Yolu Konseptinde Türk Dünyası ve Çin İlişkileri", Çin- Türkiye İlişkileri Bağlamında Ortadoğu'daki Son Gelişmeler ve Avrasya Bölgesine Yansımaları, Nişantaşı Üniversitesi Sadabad Kampüsü, 14 Kasım 2015.
 11. NERİMANOĞLU Kamil Veli İrevanlı, Sevil; "Kafkaslardaki Kıyım ve Sürgünler", Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul, 2015; Takdim yazısı: Kamil Veli Nerimanoğlu, s. 11- 15.
 12. NERİMANOĞLU Kamil Veli,"Başımızın Üstünde Dolaşan Rahatsız Ruh", Sözün Işığı (Aydın Memmedov'un Toplu Eserleri), Azerbaycan Cumhuriyeti Tercüme Merkezi, Bakü 2015, s. 417- 430. UZUN,
 13. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Türkçe'de Yön- İstikamet Kavramının İfadesi", AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 15, Yıl: 15, Sayı: 4, 2015, s. 259- 276.
 14. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Türk Dünyasında Devlet Dili Politikası", Aydın Türklük Bilgisi Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, 2015, s. 71- 87.
 15. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Kafkaslar Tarihsel, Kültürel, Etno- Sosyal, Politik Araştırma", Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı, Yıl: 21, Sayı: 71, Temmuz-Aralık 2015, s. 70- 92.
 16. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Hazar Türk Denizidir", Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı, Yıl: 21, Sayı: 75, Temmuz- Aralık 2015, s. 684- 697.
 17. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Azerbaycan'ın Devlet Dili Siyaseti", Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı, Yıl: 21, Sayı: 76, Temmuz- Aralık 2015, s. 201- 211.
 18. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Bir Fikir Adamı Olarak Azerbaycan'ın İstiklal Mücadelesi Önderi Elçibey", Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı, Yıl: 21, Sayı: 76, Temmuz- Aralık 2015, s. 236- 243.
 19. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Ali Bey Hüseyinzade ve Türk- Osmanlı Kültür Sistemi", Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı, Yıl: 21, Sayı: 76, Temmuz- Aralık 2015, s. 264- 267.
 20. NERİMANOĞLU Kamil Veli, "Kumuklar ve Kumuk Türkçesi", Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı, Yıl: 21, Sayı: 80, Temmuz- Aralık 2015, s. 235- 237.
 21. ÖZÇELİK, Mehmet Hakan, Güneş, Mustafa, "Atatürk'e Verilen Ad ve Unvanlar İle Ona Yakıştırılan Sıfatlar" Atatürk Üniversitesi Türk İnkılap tarihi Enstitüsü, Atatürk Yolu 

güncelleme: 12.9.2017 18:31