2014-2015 Dönemi Faaliyetleri

İstanbul Aydın Üniversitesi bünyesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Garp Araştırmaları Merkezi, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Global Barış ve Demokrasi Merkezi, Ulusal Güvenlik ve Strateji, Enerji Politikaları ve Piyasaları Merkezi ile ve İAÜ dışında yer alan İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü, Avrasya Bir Vakfı, Karadeniz Teknik Üniversitesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü ve Mehmet Akif Vakfı, İstanbul Edebiyat Vakfı gibi kurumlarla ortak etkinlikler düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra Türkiye Cumhuriyetinin bilimsel, sosyal ve kültürel alanlardaki gücünü arttırmaya yönelik projelerin hayata geçirilmesine katkıda bulunularak, ulusal ve uluslararası düzeyde Türkiye, Kafkasya ve Orta Doğu gerçeklerinin gündeme getirilmesine katkı sağlanmıştır.

1915 yılında sözde Ermeni Soykırımının 100. yılı olması dolayısıyla İstanbul Aydın Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi şemsiyesinde Prof. Dr. Şuayip Karakaş'ın başkanlığında kurulmuş komisyonun bünyesinde gerçekleştirilecek faalyetlerle şunlar amaçlanmıştır:

     - Sözde Ermeni Soykırımının nedenleri ve sonuçlarının ortaya çıkarılması,

     - 19 yy. sonlarında ve 20. yy başlarında "sadakatli teba" olarak tanınan ve tanımlanan Ermenilerin Van'da, Erzurum'da, Bitlis'te, Adana'da ve başka şehirlerde çıkardıkları isyanlar ve bunların fesatlarının tespiti,

     - Birinci Dünya Savaşında Ermenilerin Osmanlı-Türk Devletlerine karşı ihanetlerinin belgelerle açıklanması,

     - Varlık vergisi ve göçlerin nedenleri ve Osmanlı Devletinin kendini savunma tedbirleri,

     - I. Dünya Savaşı yıllarında Ermeni-Rus ittifakının Türkiye'ye verdiği zararlar ve getirdiği facialar,

     - 31 Mart 1918 tarihinde Bakü'de Ermenilerin Müslüman Türklere yaptıkları soykırımın görüntüleri ve istatistik verileri,

     - Moskova, Bakü, Tiflis vb. arşivlerin belgeleri ışığında seri kitapların, belgesellerin ve albümlerin hazırlanması,

     - Üniversitede davetli bilim adamlarının katılımıyla oluşturulacak beyin fırtınası sonucunda çeşitli etkinliklerin, kongrelerin düzenlenmesi ve Ermeni yalanlarını ifşa eden stratejinin oluşturulması,

    - Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu meseleyle ilgili bilimsel komisyonların kurulması ve  Türkiye'nin, Azerbaycan'ın, Türk Dünyası ve Müslüman ülkelerinin bu konuyla ilgili tedbirlerin ve gereken çerçevenin oluşturulması,

    - Sözde Ermeni Soykırımı ile ilgili ulusal ve uluslararası meyda ile birlikte sistemli ve amaçlı çalışmaların yürütülmesi, dünya kamuoyunun bilgilendirilmesi,

     - Rus ve Ermeni bilim adamları ile aydınlarının iştirak edeceği kongre ve sempozyumların düzenlenmesi,

     - Moskova, San Petersburg, Bakü ve Tiflis gibi şehirlerin arşivlerinde bulunan belgelerin sistemli bir şekilde toplanması ve araştırılması,

    - Görülmesi dikkate değer bütün araştırmaların ve tedbirlerin karşılıklı anlaşma, barış amaçlı olması, diyalog ortamında gerçekleşmesinin sağlanması,

     - Bütün yeni araştırmaların ve belgelerin toplanarak İstanbul Aydın Üniversitesi Aydın Dergisinde ve çeşitli kitaplarda yayımlanması. (Prof.Dr.Kamil Veli Nerimanoğlu)


1.Bilimsel Kongreler

Eylül 2014'te "Kuzey Kafkasya'da Politik-Ekonomik ve Kültürel Durum" başlıklı etkinlik düzenlenmiştir.

Kasım 2014'te "Arap Baharı'nın Sonuçları ve Orta Doğu'nun Geleceğine Yönelik Stratejiler" başlıklı etkinlik düzenlenmiştir.

Aralık 2014'te "İran- Türkiye İlişkilerinde Yeni Tarihi Perspektif" başlıklı etkinlik düzenlenmiştir.


2.Yayımlanacak Kitaplar ve Makaleler

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu'nun "Büyük Felaket Ermeni Yalanları ve Hakikatin Özü Araştırma ve Belgeler" adlı kitabının genişletilmiş şekilde 2. baskısının hazırlanması ve yayımlanması,

"Azerbaycan- Ermeni Kültür İlişkileri Tarihi" adlı kitabın yayımlanması,

İpek Yolu Ansiklopedisinin İstanbul Aydın Üniversitesinin prestij kitabı olarak hazırlanmas

"Cingiz Han Devlet ve Yasa" kitabının hazırlanması,

"Hazar Türk Denizidir" kitabının nisan ayında yayıma verilmesi, haziran ayında takdim edilmesi,

Kamil Veli Nerimanoğlu'nun "Rus Arşiv Belgeleri Işığında Sarıkamış Trajedisi" kitabının hazırlanıp yayımlanması,

Moskova Devlet, Askeri- Tarihi ve Sinema- Foto arşivlerindeki belgelerin derlenmesi, sistemleştirilmesi ve arşivlenmesi,

Sözde Ermeni Meselesi konulu makalelerin yurtiçinde ve yurtdışında hazırlanıp yayımlanmasının sağlanması,

Türkiye'de ve yurt dışında "Sözde Ermeni Soykırımı ve Tehcir" konulu radyo, televizyon programı ve belgesellerin hazırlanması, gazete ve dergilerde mütemadi şekilde bu konudaki makalelerin yayımlanması,

ABD, Avrupa, Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Orta Asya vb. ülke bilim adamları ile birlikte Ermeni Meselesi üzerinde yuvarlak masa toplantılarının düzenlenmesi,

 

Prof. Dr. Kamil Veli Nerimanoğlu

Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü

 

güncelleme: 12.9.2017 18:14