İş Akış Süreçleri

Yönetim Kurulu Toplantısı

 • Yıllık faaliyet planlarının oluşturulması
  • Yıl içerisinde gerçekleştirilecek tüm etkinlik ve hazırlanacak tüm yayınların genel planlaması


Araştırma Merkezleri Genel Koordinatörlüğü Faaliyet Planları Paylaşımı

 • Yıllık faaliyet planları paylaşılması
 • Aylık faaliyet planları paylaşılması


Etkinlik Planlama

Planlama

 1. Merkez müdür ve müdür yardımcısı toplantısı
 2. Yıllık faaliyet planında belirlenen etkinliğe yönelik konsept / başlık belirleme
 3. Görev ve sorumluluk belirleme
 4. Faaliyet takvimi oluşturma


İçerik çalışmaları

 1. Sunum hazırlama
 2. Yardımcı dokümanların oluşturulması
   •            Katılımcı bilgi
   •            Broşür 
   •            Anket
   •            Etkinliğe göre değişiklik gösterecek diğer dokümanlar
   • Tanıtım materyalleri
 1. İçerik hazırlama
 2. Tasarım
 3. Ara onay
 4. Revizyon
 5. Nihai onay
 6. Baskı süreçleri
   •              Teknik talep / EBA
  1. İlana çıkma

 • Etkinlik organizasyonu gerçekleştirme
  1. Salon talebi
  2. Teknik ihtiyaçlar
   •                Fotoğraf
   •                Kamera
   •                Ses sistemi
   •                Projeksiyon
   •                 Vd.
  1. Konuşmacı daveti
  2. Uygulama
  3. Raporlama

güncelleme: 25.3.2017 12:58