Misyon

Orta Doğu ve Kafkasya Uygulama ve Araştırma Merkezi bağlı bulunduğu İstanbul Aydın Üniversitesi ve içinde bulunduğu ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya ülkeleri ve toplulukları arasında bilimsel ve kültürel köprü rolünü oynamak gibi önemli bir görev üstlenmiştir. Merkez bu bakımdan Türkiye Cumhuriyeti ile Orta Doğu ve Kafkasya arasında sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel etkinlikler aracılığı ile ortak paydaların güçlü hale getirilmesi ve bu yolla halkların dayanışmasına artı değerler katma amacı taşımaktadır.

Üniversite camiası, öğrencileri ve bütünüyle Türk devleti ve milleti adına görevimiz; Türk dünyasındaki soydaşlarımızı ve Orta Doğu'daki yakın komşularımızı iyi tanıtmak, halklarımız arasında mevcut olan sosyal, iktisadi ve kültürel ilişkilerin daha yüksek seviyeye çıkarılmasına, Atatürk ve modern Türkiye Cumhuriyeti'ne bağlı, laik, demokratik, vatan ve ulus bilinci ile donanmış bireyler yetiştirilmesine katkıda bulunmak, bu ilkeler doğrultusunda güvenilir, topluma katkı sağlayacak araştırmalar yapmak, yapılan faaliyetleri desteklemek ve her koşulda bu misyonu layıkıyla yerine getirmek olacaktır. Atatürk'ün belirlediği çağdaş uygarlık hedefine yakınlaşmamızı, hatta bu hedefi aşmamızı sağlayacak çalışmalar yapmak merkezimizin en önemli görevlerindendir.

güncelleme: 13.9.2017 14:30