TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

3. Slider.jpg
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı, insanlarda normal ve patolojik durumların altında yatan genetik ve moleküler mekanizmaların incelenmesine odaklanan bir tıp bilimi dalıdır. Bölüm, kalıtımın moleküler temelini, gen ekspresyonunun düzenlenmesini ve sağlık ve hastalığın altında yatan genetik varyasyon mekanizmalarını araştırıyor.
Tıbbi biyoloji ve genetik, insan biyolojisinin anlaşılması için temeldir ve tıbbi araştırma, teşhis ve tedavide çok önemli bir rol oynar ve insan sağlığı ve hastalığının moleküler temelini incelemek için DNA dizileme, gen ekspresyon analizi ve genetik mühendisliği gibi çeşitli laboratuvar teknikleri kullanır.
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı, tıp uzmanlarına ve araştırmacılara moleküler biyoloji ve genetiğin ilke ve uygulamaları konusunda eğitim vermekten sorumludur. Bu bölümdeki öğrencilere genetik, biyokimya ve moleküler biyoloji alanlarında güçlü bir temel sağlanır ve bu bilgileri araştırma ve klinik ortamlarda uygulamak üzere eğitilirler.
Tıbbi Biyoloji ve Genetik Ana Bilim Dalı'nın amaçları:
  1. İnsan gelişimi, büyümesi ve hastalıklarının altında yatan genetik ve moleküler mekanizmaları araştırmak
  2. Yaygın hastalıklar için genetik risk faktörlerini belirlemek ve hastalıkları önleme stratejileri geliştirmek
  3. Genetik bozuklukların başlaması, ilerlemesi ve kalıtımı için altta yatan mekanizmaların daha iyi anlaşılmasına dayalı olarak genetik teşhis ve tedaviyi iyileştirmek için translasyonel araştırmanın temeli olarak temel araştırmayı güçlendirmek.
  4. Yeni nesil tıp uzmanlarını ve araştırmacıları moleküler biyoloji ve genetiğin ilkeleri ve uygulamaları konusunda eğitmek
  5. Disiplinler arası araştırmayı teşvik etmek ve insan sağlığı ve hastalığı konusundaki anlayışımızı ilerletmek için diğer bölümler ve kurumlarla işbirliği yapmak
Üniversitemiz bünyesinde anabilim dalımıza ait, genom bilim alanında teknolojik yetkinlikte, uluslararası seviyede temel araştırma yapılabilen, moleküler genetik, hücre/doku kültürü ve görüntüleme laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda, tıp fakültesi lisans öğrencilerinin tıbbi biyoloji ve genetik ders pratiklerinin uygulanmasının yanı sıra kanser genetiği, tıbbi biyoteknoloji, nutrigenomik, proteomik ve biyoinformatik konularındaki araştırmalar devam etmektedir.

Misyonumuz
Misyonumuz, en yeni araştırmaları sürdürmek, en son teknolojiye sahip klinik bakım sağlamak ve yeni nesil bilim insanları, klinisyenleri ve eğitimcileri tıbbi genetik ve genomikte çağdaşlığın tüm yönleriyle eğitmektir. 

Vizyonumuz
Tıbbi Biyoloji ve Genetik araştırma alanında uluslararası itibara sahip bir Ana Bilim Dalı olmak.

AKADEMİK KADRO

Prof. Dr. Berrin ERDAĞ

Anabilim Dalı Başkanı
E-posta: [email protected]
Tel: 444-1-428 / 52155

Doç. Dr. Ahu SOYOCAK

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
E-posta: [email protected]
Tel: 444-1-428 / 52603

Doç. Dr. Gülşah KOÇ

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
E-posta: [email protected]
Tel: 444-1-428 / 52604

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SOYDAŞ

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
E-posta:[email protected]
Tel: 444-1-428 / 57007

Dr. Öğr. Üyesi Kübra AÇIKALIN COŞKUN

Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı
E-posta:[email protected]
Tel: 444-1-428 / 52052

güncelleme: 1.12.2023 15:44