TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI

dnaa.jpg
İnsan Genom Projesi’nin tamamlanması ile organizmaların, moleküler düzeyde yapı ve işlevlerinin aydınlatılması önemli ölçüde gerçekleşmiştir. Nükleik asitlerin ve proteinlerin, hastalıklarda tanı ve tedavi amaçlı kullanımı mümkün hale gelmiştir. Ayrıca kök hücre ve gen tedavisi uygulamalarını içeren hücre temelli yöntemlerin tanı ve tedavide kullanılmaya başlanması, moleküler tıp ve biyoteknoloji alanında yeni bir dönem başlatmıştır. Tüm gelişmelerin ışığında, tıbbi biyoloji ve genetik biliminin önemi daha da artmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi 1. Sınıf, “Hücre Bilimleri” ders kurullarında yer alan “Tıbbi Biyoloji ve Genetik”  dersleri, Tıbbi Biyoloji ve Genetik Anabilim dalı öğretim üyeleri tarafından verilmektedir. Tıbbi Biyoloji ve Genetik ana bilim dalının amacı, biyolojik olaylar ile hastalıkların moleküler mekanizmaları arasındaki ilişkiyi kurabilen, edindiği bilgileri teşhis ve tedavide kullanabilen hekimler ile temel/uygulamalı bilimsel araştırmalar yapabilen bilim insanları yetiştirmektir.

Üniversitemiz bünyesinde anabilim dalımıza ait, genom bilim alanında teknolojik yetkinlikte, uluslararası seviyede temel araştırma yapılabilen, moleküler genetik, hücre/doku kültürü ve görüntüleme laboratuvarları bulunmaktadır. Laboratuvarlarımızda, tıp fakültesi lisans öğrencilerinin tıbbi biyoloji ve genetik ders pratiklerinin uygulanmasının yanı sıra obezite, diyabet ve kanser genetiği konularındaki araştırmalar devam etmektedir.

Anabilim dalı öğretim üyeleri; araştırmacılara, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine ‘tıbbi biyoloji ve genetik’ konularında gerekli danışmanlığı vermekte olup; aynı zamanda hem anabilim dalımız bünyesinde hem de diğer klinik disiplinlerle birlikte yürüttükleri projeler ile araştırmalarına devam etmektedir. 


AKADEMİK KADRO

Anabilim Dalı Başkanı

20211117_160917.jpg

Prof. Dr. Berrin ERDAĞ

E Posta: [email protected]

Tel: 444 1 428 / 52155


Ahu SOYOCAK.jpeg

Doç. Dr. Ahu SOYOCAK

E Posta: [email protected]

Tel: 444 1 428 / 52603


Gülşah KOÇ.jpg

Doç. Dr. Gülşah KOÇ

E Posta: [email protected]

Tel: 444 1 428 / 52604


Kübra AÇIKALIN.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Kübra AÇIKALIN COŞKUN
E-mail : [email protected]
Tel: 444 1 428 /  - 52052


Tuğba SOYDAŞ.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba SOYDAŞ

E Posta: [email protected]

Tel: 444 1 428 / - 57007

güncelleme: 23.1.2023 17:31