Mezuniyet Koşulları

​​​​​​Bir öğrencinin TARİH programından mezun olabilmesi için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması, Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, Toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması, İlgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma ile birlikte ingilizce düzenlenmiş bir diploma eki verilir.

güncelleme: 7.7.2021 20:13