Genel Bilgiler

Özgörev Bölümün amacı, mukayeseli bir yaklaşımla çağdaş teknolojilerden yararlanarak, insanlık tarihinin ve özellikle Türk Tarihinin bütün dönemlerini, bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, öğrencilere tarih şuuru kazandırmak, ayrıca lisans düzeyinde ve tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler, vb. tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek kişiler yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere bunun için gerekli olan öğretmenlik formasyonunu vermektir.Bölüm Olanakları: • Yandal • Çift anadal

• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl)
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı
Kariyer OlanaklarıTarih bölümünü bitirenler çeşitli kurumlarda "Tarihçi" veya "Arşiv uzmanı" olarak görev alabilirler. Arşiv uzmanları tapu daireleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi, adliyeler gibi eski belgeleri saklamak durumunda olan kuruluşlarda iş bulabilirler. Turist rehberliği de tarih bölümü mezunlarının çalışma alanı olabilir. Lisans eğitimi sırasında formasyon derslerini alan öğrenciler, mezun olduktan sonra T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda ve özel öğretim kurumlarında tarih öğretmeni olarak görev yapabilirler.


güncelleme: 7.7.2021 20:13