Akademik Yayınlar ve Araştırma Projeleri

Yakın Zamanlı Akademik Çalışmalar

Değerli hocamız Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Bilgin'in "Yeni Belgeler Işığında, 1916 Yılında Rusların Karadeniz Sahilindeki Arhavi'den Batıya Doğru İlerleyişi ve Rize'nin İşgali" başlıklı makalesi Karadeniz Araştırmaları Enstitüsü Dergisi'nde neşredilmiştir.
Link: https://dergipark.org.tr/tr/pub/karen/issue/74816/1208935

İAU Tarih Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı Doç. Dr. Elvin Yıldırım'ın 9. Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bildiriler Kitabında 'Ataerkil Ölü Gömme Uygulamaları, Eşli Gömme Uygulaması ve Türklerdeki Yansımaları' başlıklı çalışması yayımlanmıştır.
Link: https://cdn.istanbul.edu.tr/file/JTA6CLJ8T5/DE151432F59A472BBC4063D9CEB00CF7

İAU Tarih Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkanı Doç. Dr. Elvin Yıldırım'ın Çelebi dergisinde "iç Asya Türk Tarihi Araştırmalarında Erken Dönem Maddi Kültür Kalıntılarının Yeri ve Önemi" başlıklı çalışması yayımlanmıştır.

İAÜ Tarih Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Alev Duran'ın "Balkan Savaşları" kitap bölümü Prof. Dr. Salim Gökçen editörlüğünde hazırlanan ders kitabında yayımlanmıştır. 
 

Makaleler
BILGIN, Mehmet, “19.yy İlk Çeyreğinde Büyük Güçler ve Güney Kafkasya”, Karadeniz Araştırma-ları Enstitüsü Dergisi, 7/13(2021), ss. 287-301.
YILDIRIM, Elvin. "Slab Grave Burial Culture And The Hun (Xiongnu) Connection", Genel Türk Tarihi Araştırmaları Dergisi, 4(2022), ss. 469-480.
DURAN, Alev, “Macar Türkolojisi”, Belgi Dergisi (Pamukkale Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını) 2/20, Yaz 2020/II, ss. 2759-2773.
DURAN, Alev, “An Analysis of the Structure of Higher Education: An Example of the II. Abdulhamit”, Van Yüzüncü Yıl University the Journal of Social Sciences Institute, 47(2020), ss., 61-74
DURAN, Alev, “İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Türkiye-Macaristan İlişkileri”, History Studies, 12/1, Şubat 2020, s. 171-190.
GÜZELOĞLU, Efe. “İstiklâl Harbi’nden Mekanize Savaşa: İki Savaş Arası Dönemde Türk Ordusunun Kara Doktrini ve Tartışmaları (1923-1939)” Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları-Recent Period Turkish Studies, 41(2022): ss. 179-228.
 
Bildiriler
YILDIRIM, Elvin, YILDIRIM, Kürşat, "Relations of ancient Turkic and Korean Cultures according to early Chinse sources", 5th. International Congress of Archaeology Of The Eurasion Stepped", Türkistan/Kazakistan, 2022.
ÖZÇELİK, Mehmet Hakan, “Büyük Taarruz’dan Müterekeye: 100. Yıl”, Büyük Taarruz’dan Mütareke’ye 100. Yıl Sempozyumu, İstanbul, 2022.
GÜZELOĞLU, Efe, "From Turanism to Territorial Nationalism: The “Ten Years’ War” (1912–1922) and the Ideological Transformation of the Ottoman/Turkish Officers",  Warring for the Nation: Armed Conflicts, Mass Mobilization and Nation-Building in East-Central Europe Between 1789 and 1922”, Budapeşte, 2022.
 
Kitaplar

22 Gün.jpgNaim Hoca.jpgWhatsApp Image 2021-12-24 at 12.38.52.jpegyayın6.jpgyayın2.jpg

turk-kulturunde-renkler-kapak-1670490377.png teskilat-i-mahsusa-nedir-kapak-1684069014.png

Ekran Alıntısı.PNG

güncelleme: 22.5.2024 15:20