Amaç / Hedef

Amaç

Bölümün temel amacı Tarih şuuru gelişmiş, Tarih aklıyla düşünen, tarihi doğru bilen ve doğru yorumlayabilen insan yetiştirmektir. Zira bu amaçta ortak hedef, topluma insan sevgisini, değerler duygusunun gelişmesini, kültür ortaklığının mutluluğunu, insanları birbirine yaklaştıran birlik ve beraberliğe götüren enerjiyi kazandırmaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Millet için ve milletçe yapılan işlerin hatırası, her türlü hatıraların üstünde tutulmazsa, millî tarih kavramının kıymetini takdir etmek mümkün olamaz” sözleriyle işaret ettiği hedef gereği Türk ve Türkiye Tarihi üzerine kaynak dillerine vâkıf, araştırmacı tarihçi yetiştirmek, onların günümüzde en hassas stratejik konumuyla odak noktası hâline gelen ülkemizde zengin tarihî materyalleri etkin biçimde kullanan, objektif yorumlayabilen ve öngörüsü yüksek tarihçiler olmalarını sağlamaktır.

Hedef

Bu bölüm mezunları, ulusların hafızası olan tarihi bilen, geçmişle gelecek arasındaki bağı kuran, en azından bir yabancı dile vakıf, uluslararası ilişkilerden, basın yayın gibi geniş bir yelpazede değişik hizmet sektörlerinde çalışabilecek veya sosyal bilimlerin değişik alanlarında araştırmacı olmaya aday değerli bireyler olarak Türk toplumuna katkılarını hedeflemekteyiz. Öğrencilerin dünyayı ve tarihi daha iyi anlamalarını sağlamak, yazılı ve görsel tarih kaynakları üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmek ise ara hedeflerimizi oluşturmaktadır. Bu bölümde öğrenim görecek öğrenciler, geçmişe farklı şekillerde bakarak tarihe dinamik ve canlı bir şekilde yaklaşmaya teşvik edilecektir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:26