Bölüm Başkanının Mesajı


Değerli gençler,

Tarih bilgisi ve tarih şuurunun gelişmesi her toplumda birlikte olmanın, bir arada yaşamanın güçlenmesini sağlar. Bu gelişme o toplumun millet olma duygusunu güçlendirir. Milli birliği perçinler. Bu doğrultuda bölümümüz öğrencilerinde milli tarih şuurunun ve tarih bilgisinin gelişmesi gelecekte hizmet verecekleri her alanda toplumumuzun aydınlanmasında, büyük katkı sağlayacaktır. Bölüm olarak temel anlayışımız da budur.

"Tarih yazmak tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa, değişmeyen hakikat insanlığı şaşırtacak bir mahiyet alır." sözlerinin sahibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği gibi doğru bilgi ve hakikat ışığında, tarihimizi yapan büyüklere sadık kalarak milli tarihimizi öğrenmek, araştırmak ve öğretmemiz gerekmektedir.

İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü de bu doğrultuda, bilimsel bir yaklaşım ve metot ile geleceğin donanımlı tarihçilerini yetiştirmeyi hedefliyor. Bölümümüzde günümüz tarihçiliğinin mesele ve birikimlerinden haberdar, akademik duyarlılık ve millî değerleri sahiplenmiş, kendi tarihini dünya tarihi perspektifinden de değerlendirebilme yetkinliğine ulaşmış, araştırmacı ve özgün tarihçilerin yetişmesine uygun bir ortam sağlanıyor.

Genel Türk Tarihi, Osmanlı Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi'mizin ağırlıklı olarak ele alındığı bölümümüz, tarih disiplininin kuramsal ve metodolojik yönlerinin yanı sıra Medeniyet Tarihi, Dünya Tarihi, Antik Dünya Tarihi, Avrupa Tarihi, İran, Rusya, Orta Asya, Balkan, Orta Doğu ve Akdeniz Dünyası Tarihi'ne de seçmeli veya zorunlu ders olarak programında yer veriyor. Bu dersler alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilmekte olup geleceğin tarihçi adayı öğrencilerimizi en iyi şekilde yetiştirebilmeyi amaçlıyor.  

                                                                                                               İstanbul Aydın Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı 

Doç. Dr. Elvin YILDIRIM

[email protected]

Elvin Yıldırım.jpg

güncelleme: 7.11.2022 17:38