Program Yeterlilik Türü

SOSYOLOJİ lisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde Birinci Düzey, TYYÇ’de 6. Düzey), mezunlarına ileri düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik gerektiren mesleki uygulama alanlarına, araştırma alanlarına, yüksek lisans ve doktora programlarına geçiş yeterliliklerini kazandıran akademik ağırlıklı bir programdır. Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ,  “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alanı kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
•ISCED Program Yeterlilik  Düzeyi: 6, Kategorisi (Profili): 64, Alt Kategorisi: 645 - Akademik ağırlıklı lisans derecesi  
•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Kodu: 31 - Sosyal ve Davranış Bilimleri
•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Yeterlilik Türü (profili): Akademik ağırlıklı "6. Düzey" lisans derecesi  

​​​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:26