Amaç / Hedef

Amaç

Toplum Biliminin alt alan ve dalları hakkında bilgi sahibi, temel kuramsal yaklaşımları tanıyan, sürekli değişen insan ve toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte sosyologlar yetiştirmektir.

Hedef

Sosyoloji Bölümünün hedefi, tarihsel ve güncel toplumsal yapıları yorumlayabilen, toplumsal süreçlere hakim, sosyal bilimler alanında uluslararası literatürü izleyen araştırmacı bireyler yetiştirmek.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:26