ÇAP ve Yandal Olanakları

Çift Anadal (ÇAP) Nedir?

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı olarak ders alarak diploma almalarını sağlayan programdır.

 

Çift Anadal Programına Ne Zaman Başvurabilirsiniz?

Öğrenci ikinci anadal diploma programına, 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç 5. yarıyılın başında gerekli koşulları sağladığı takdirde başvuru yapabilmektedir.

Çift Anadala başvuracak olan öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar ana dalında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında anadal diploma programındaki genel not ortalamasının dörtlü sistemde en az 3.00 olması ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekmektedir. (Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibarı ile en üst %20'sinde yer almayan ancak genel not ortalaması 3.00 ve daha yukarı olan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere aynı türden puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.)

 

Yandal Programı Nedir?

Lisans programlarını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları ikinci bir lisans programında eş zamanlı ders alarak sertifika almalarını sağlayan programdır.

Yandal Programına Ne Zaman Başvurabilirsiniz?

Öğrenci yandal programına, 4 yıllık anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç  6. yarıyılın başında gerekli koşulları sağladığı takdirde başvuru yapabilmektedir.

Yandala başvuracak olan öğrencinin başvurduğu döneme kadar lisans programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması ve öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekmektedir.

 

Çift Anadal/Yandal Programı Başvuru, Kabul ve Devam Koşulları Nelerdir?

 

Çift Anadal / Yandal işlemleri "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" ve "İstanbul Aydın Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi" hükümleri çerçevesinde yürütülür.

 

Çap/Yandal Yönetmelik ve Yönergeleri

- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik:

https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=13948&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5

 

- İstanbul Aydın Üniversitesi Çift Anadal Programı ve Yandal Programı Yönergesi

https://www.aydin.edu.tr/tr-tr/ogrenciler/yasa-yonetmelikler/Documents/cift_anadal.pdf


Sosyoloji Bölümü ÇAP ve Yandal Anlaşmaları:


Anabilim Dalının Adıİlgili Anabilim Dalında Çift Ana Dal Yapabilecek Fakülte ve Bölümler

Çift Ana Dal Kontenjanı

 

İlgili Anabilim Dalında Yan Dal Yapabilecek Fakülte ve BölümlerYan Dal Kontenjanı
Sosyoloji

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

 

 • Türk Dili ve Edebiyatı
2

 

 

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ


 • Tarih
 • Türk Dili ve Edebiyatı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
 • Psikoloji
10
Sosyoloji

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı
2
Sosyoloji

 • Psikoloji
4
Sosyoloji

 • Tarih
2
Sosyoloji

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 • Sosyal Hizmet
10SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

 

 • Sosyal Hizmet

 

10
Sosyoloji

   

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

 • Halkla İlişkiler ve Tanıtım
2
Sosyoloji

 • Reklamcılık
2
Sosyoloji

 • Gazetecilik
2
Sosyoloji

 • Radyo, Televizyon ve Sinema
2
Sosyoloji

 • Görsel İletişim Tasarımı
2
Sosyoloji

 • Yeni Medya ve İletişim
2
Sosyoloji

 • Televizyon Haberciliği ve Programcılığı
2güncelleme: 14.4.2022 11:51