Sempozyum

Uluslararası öğrenci çekebilen ülkeler hem kalkınıyor hem de dış politikada birçok avantaj elde ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikası ele alındı.
Sempozyumda Türkiye’de öğrenim gören uluslararası öğrencilerin dil öğrenme problemleri, yaşamsal hizmet sorunları ve sosyal uyum problemleri ele alınacak ve kabul edilen bildiriler ile panel içeriği yayınlaştırılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Hoca Ahmet Yesevi’den Fuat Köprülü’ye Türk Düşüncesi Sempozyumu / 23-24 Şubat 2017. İstanbul Aydın Üniversitesi Bilgi Merkezi’nin açılışı Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’nın katılımıyla gerçekleşti.

güncelleme: 8.6.2017 17:30