<img alt="" src="/haberler/PublishingImages/iau_uluslararasi_ogrenci.png" style="BORDER: 0px solid; ">

 Türkiye’nin Uluslararası Öğrenci Stratejisi Olmalı

 Uluslararası öğrenci çekebilen ülkeler hem kalkınıyor hem de dış politikada birçok avantaj elde ediyor. İstanbul Aydın Üniversitesi’nde düzenlenen sempozyumda Türkiye’nin uluslararası öğrenci politikası ele alındı.


<p></p><p style="text-align: justify;">Türkiye&#39;de üniversitelerde uluslararası öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor. Buna rağmen Türkiye dünya çapında gerçekleşen uluslararası öğrenci hareketliliğinden çok az pay alıyor. Uluslararasılaşmayı başarmanın üniversiteye ve ülkeye sayısız katkısı var. Ancak nitelikli uluslararası öğrencileri ülkeye çekmek, onların entegrasyonunu sağlamak ve ihtiyaçlarını doğru şekilde giderebilmek sanıldığı kadar kolay bir iş değil. Uzun vadeli politikalar belirlenmesi gerektiği aşikâr. ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelenda gibi bütün dünyadan çok sayıda uluslararası öğrenciyi misafir eden birtakım ülkelerin bu amaca yönelik geliştirdikleri geniş kapsamlı stratejiler bulunuyor. Türkiye, uluslararası öğrenci potansiyeli göz önünde bulundurulduğunda henüz yolun başında ve bu konuda kamu ve sivil toplum kuruluşları kendilerine politikalar belirlemeli. Bu amaçla, İstanbul Aydın Üniversitesi İAÜ Türkiye Araştırmaları Merkezi (TARMER), Aydın Türkçe Öğretimi Araştırma Merkezi (TÖMER), Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) iş birliği içerisinde &quot;Türkiye&#39;de Uluslararası Öğrenci Olmak&quot; başlıklı geniş kapsamlı bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda, kamu ve sivil toplum yetkililerinin politikalarından üniversitelerin uluslararasılaşma vizyonuna, uluslararası öğrencilerin karşılaştıkları sıkıntılardan Türkçe öğrenimine kadar birçok konu masaya yatırıldı.</p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hakkı Aydın, bilimsel etkinliklerin somut bir sonuca dönüştürülmesinin önemine değinerek Türkiye&#39;de uluslararası öğrenci olarak gelecekte bulunmak isteyenlere ya da hâlihazırda uluslararası öğrenci olarak öğrenimine devam edenlere bir katkı sağlanmasını umduğunu belirtti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>İYİ ÜNİVERSİTE ALGISI ÇOK ÖNEMLİ</strong></p><p style="text-align: justify;">İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nde düzenlenen sempozyumda konuşan Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı Mesut Kamiloğlu, uluslararası öğrencilerin birçok ülkede ülke ekonomisine çok büyük katkılar sağladığını belirterek, yurtdışından gelen öğrencilerin ülkeye katkısının yalnızca gelir ve kalkınma olmadığının altını çizdi ve uluslararası öğrencilerin kamu diplomasisi ve dış politika için çok büyük önemi olduğunu ifade etti. Son yıllarda Türkiye&#39;ye gelen uluslararası öğrencilerde ciddi bir artış olduğunu, özellikle de Mevlana ve Erasmus Plus gibi değişim programlarının da bu artışta katkısı olduğunu tespit ettiklerini söyleyen Kamiloğlu, &quot;Erasmus Plus değişim programı ünüversitelerimizin uluslararasılaşmasını sağlamak ve yurtdışında tanınırlığı artırmak için ciddi bir katkı sağlıyor. Ancak ülkemizin potansiyelini düşünüldüğünde uluslararası öğrenciler için kat etmemiz gereken mesafe olduğu da bir gerçektir&quot; değerlendirmesini yaptı.</p><p style="text-align: justify;">Ayrıca, Türkiye Ulusal Ajansı olarak Türkiye&#39;ye gelen uluslararası öğrenciler hakkında araştırmalar yaptıklarını da belirten Başkan Mesut Kamiloğlu, öğrenciler Türkiye&#39;yi en çok eğitim kalitesi ve uluslararası öğrencilere özel olarak sunulan imkân ve hizmetlerden dolayı tercih ettiklerini belirterek, &quot;Uluslararası öğrencilerin tercihinde esas olanın kaliteli eğitim algısı olduğunu tespit ettik. Konjontürel gelişmeler, terör saldırıları, şiddet olayları gibi durumlar uluslararası öğrencilerin tercihlerini etkiliyor. Fakat Londra&#39;da bir patlama olması İngiliz üniversitelerinin tercih edilmesini engellemiyor. Çünkü çok kaliteli bir eğitim algısı var&quot; dedi.</p><p style="text-align: justify;"><strong>İAÜ, EN ÇOK ULUSLARARASI ÖĞRENCİYE SAHİP VAKIF ÜNİVERSİTESİ</strong></p><p style="text-align: justify;">&quot;Türkiye&#39;de Uluslararası Öğrenci Olmak&quot; sempozyumunda konuşan İAÜ Uluslararası İlişkiler Direktör Yardımcısı ve Aydın TÖMER Müdürü Selman Arslanbaş, Türkiye&#39;de uluslararası öğrencilerde yıllık yüzde 11.9 artış hızı olduğunu ifade ederek, Suriyeli öğrencilerle birlikte son yıllarda suni bir artış olduğunu da göz ardı etmemek gerektiğini hatırlattı. Henüz Türkiye&#39;nin uluslararası öğrenciler için bir stratejisi olmadığını belirten Selman Arslanbaş, Çin&#39;de ve Rusya&#39;da, hatta Almanya, Fransa, Yeni Zelenda gibi ülkelerde uluslararasılaşma bir devlet politikası olarak uygulanıyor. Yeni Zelenda bir tarım ülkesi olmasına rağmen uluslararası öğrencilere yönelik uyguladığı politikayla çok büyük ihracat geliri elde ediyorlar&quot; değerlendirmesinde bulundu. Türkiye&#39;de en çok uluslarası öğrenciye sahip devlet üniversitesinin İstanbul Üniversitesi olduğunu belirten Arslanbaş, İstanbul Aydın Üniversitesi&#39;nde 4 bin uluslararası öğrencinin öğrenim gördüğü istatistiğini paylaşarak bu anlamda vakıf üniversiteleri arasında İAÜ&#39;nün ilk sırada olduğunu belirtti.</p><p style="text-align: justify;"><strong>OSMAN AKGÜL: GÖNÜLLERİNDE TÜRKİYE KALMALI</strong></p><p style="text-align: justify;">Sempozyuma katılan Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Uluslararası Daire Başkanlığı&#39;ndan Doç. Dr. Bilge Kağan Özdemir ise Türkiye&#39;ye en çok Suriye, Azerbaycan, Türkmenistan ve İran&#39;dan uluslararası öğrenci geldiğini belirterek Türkiye&#39;de eğitim veren 3 bin 192 yabancı akademisyen bulunduğunu belirtti. Ayrıca, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı&#39;nın (YTB) verdiği Türkiye Bursları&#39;nın öğrencilere birçok avantaj sağladığını belirterek uluslararası öğrencileri Türkiye&#39;ye çekmekte çok ciddi katkı sağladığını belirtti.</p><p style="text-align: justify;">Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Başkan Yardımcısı Osman Akgül ise Türkiye&#39;de bütün uluslararası öğrencilerle ilgilenecek çatı bir kuruluşun olmadığı eleştirisinde bulunarak, YTB&#39;nin iyi çalıştığını ancak yalnızca kendi burs verdiği öğrencilerle ilgilenebildiğini söyledi. Uluslararası öğrencilere yönelik &#39;eğitimini alsınlar, gitsinler&#39; yaklaşımından kurtulmak gerektiğini belirten Akgül, &quot;Uluslararası öğrenciler Türkiye&#39;deki okullarını bitirdikten sonra gerek öğrencinin kendi ülkesinde gerekse de Türkiye&#39;de kalmaları suretiyle bu öğrencilerle ilişkiyi sürdürmeli ve yararlanmalıyız. Kendi ülkelerine döndüklerinde de bu öğrencilerin gönüllerinde Türkiye&#39;nin kalmasını istiyoruz&quot; şeklinde konuştu.</p>

Yayınlandı:
29.11.2017

Kategori:
Etkinlik

Alt Kategori:
Sempozyum

Birim:
 

Departman:
 

 No