Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı I-II

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı I

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı I, Gıda Mühendisliği bölümü öğrencilerine “Genel Mikrobiyoloji” ve “Gıda Mikrobiyolojisi” dersleri ve bitirme projelerinde, sanayi üniversite iş birliği çerçevesinde yürütülen problem çözümüne yönelik çalışmalarda uygulamalı tecrübe kazanmalarını sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Gıda Mikrobiyolojisi Laboratuvarı II

Gıda Mikrobiyolojisi II Laboratuvar kompleksi gıda güvenliğinin ilgi alanına giren her türlü mikroorganizmanın geleneksel kültür tabanlı yöntemlerle tespitine olanak sağlamak; biyoteknoloji ve mikrobiyoloji alanlarında farklı mikroorganizmalar üzerinde yapılacak bilimsel araştırmaları desteklemek; yüksek lisans, doktora ve doktora sonrası ile ulusal ve uluslararası projelerde yeterli araştırma altyapısını sağlamak ve kamu kuruluşları ile özel sektörden gelecek gıda güvenliği kapsamlı analiz taleplerine cevap vermek amacıyla kurulmuştur.

gida-mikro-lab.JPG

güncelleme: 17.1.2022 17:31