Sign In

 Anestezi Laboratuvarı

Cerrahi bilimlerin vazgeçilmez unsuru olan anestezi uygulamasında; anesteziste yardım edecek, ortamın hazırlanması, ekipmanların kullanımı, bakımı ve bir sonraki uygulama için hazır tutulması gibi sorumlulukların üstlenilmesi; ameliyathane, reanimasyon, acil servis ortamındaki çalışma koşulları öğrencilere bizzat açıklanmakta olup, simülatörlerde birebir uygulama yapma imkânı sağlanmaktadır.

güncelleme: 29.4.2017 18:57