Vizyon

Global Barış ve Demokrasi Merkezinin temel amacı Orta Doğu çalışmaları ekseninde Demokrasi ve İnsan Hakları ile Barış faaliyetlerinin desteklenmesidir. 2014 yılı için çalışma alanı olarak seçilmiş olan kadın ve gençlik temaları çerçevesinde bu gruplar arasında insan hakları bilincini ve barış yapıcı becerileri geliştirici eğitim ve araştırma faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Merkezimiz gruplar ve kişiler arası anlaşmazlıkların şiddet kullanılmaksızın çözümlenmesine yönelik barış yapıcı beceri ve bilgilerin yaygınlaştırılması ile demokratik tolerans kültürünün yerleşmesine yönelik çalışma ve faaliyetleri desteklemektedir.

Gerek kültürlerarası gerekse de kültürler içi şiddet değer ve pratiklerinin azaltılarak, barış kategorilerinin bilişsel, duyuşsal ve davranışsal boyutları ile yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Gerek kişiler gerekse de gruplar arası çatışma ve anlaşmazlıkların şiddet içermeyen yöntemler ile çözülmesi amacıyla düzenlenecek olan faaliyetler sayesinde barışı bir değer haline getirerek, demokrasinin yerleşmesi açısından kritik öneme sahip tolerans kültürü içinde bireysel ve kolektif dönüşümlerin yaşanmasına katkıda bulunulacaktır.

Barış yapıcı becerilerin geliştirilmesine yönelik Sosyal Beceri eğitim programları ile geliştirilecek olan Problem Çözme ve Arabuluculuk programları çerçevesinde yapılacak olan araştırma ve yaygınlaştırma çalışmaları demokrasi kültürünün geliştirilmesine katkıda bulunacaktır.

Merkez çalışmaları yoluyla üretilecek olan bilgi, konferans, seminer, çalışmalar, internet ve medya yoluyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Merkezin Temel Araştırma ve Faaliyet Alanları

• Orta Doğu Merkezli insan hakları ihlallerinin izlenmesi, kaydedilmesi, analizi ve kamuoyu bilgilendirilmesi

• Demokrasi ve insan hakları talepleri çerçevesinde gelişen mikro yerel hareketlerin değerlendirilmesi ve bu hareketler hakkında bilgilendirme

• Demokrasi ve İnsan Hakları talepleri çerçevesinde gelişen mikro yerel hareketlerin değerlendirilmesi ve bu hareketler hakkında bilgilendirme

• Bölgedeki ve dünyadaki demokrasi ve insan hakları savunucularının çalışmalarını ve faaliyetlerini tanıtmak​

​​

güncelleme: 29.11.2016 12:45