Misyon

Global Barış ve Demokrasi Araştırmaları Merkezi, başta demokrasi ve küresel barışın tesisi olmak üzere, günümüz uygarlığına ışık tutan değerleri savunan ve yol göstermeyi hedefleyen çalışmaları ortaya koymak ve gerektiğinde desteklemek amacıyla kurulmuştur. Bu bağlamda gerek ulusal gerekse uluslararası platformlarda seminer, panel, sempozyum çalışmaları gerçekleştirmek, bilimsel yayınlar hazırlamak ve kitle iletişim kanallarıyla geniş kesimlere ulaşabilmek ana hedeflerimizi oluşturmaktadır.  ​​

güncelleme: 6.7.2020 17:54