Organizasyon Görevleri

Merkezin faaliyetleri kapsamında öncelikli araştırma alanları sağlık politikası, sağlık ekonomisi, sağlıkta eşitlik, erişim, etkinlik, verimlilik ve kapsam gibi sağlık yönetimi ile ilgili konulardır. Merkez ayrıca kanser, genetik hastalıklar ve genomik veri analizi gibi sağlık konularına özel olarak odaklanmaktadır.

Hedeflerimize ulaşmak amacıyla görevlerimiz;

  1. İşbirlikçi ve disiplinler arası araştırma da dahil olmak üzere öncü araştırmaları teşvik etmek ve üretmek
  2. Kamu ve özel sektörde, ulusal ve uluslararası alanda araştırma merkezi ve araştırmacılar arasında ağlar geliştirmek
  3. Bilginin topluma bilim yoluyla aktarmak (ortak araştırma, seminerler, çalıştaylar, konferanslar, web siteleri, basın, yayınlar, haber bülteni) ve uygun olduğunda eğitim/teknoloji transferi sağlamak 
  4. Disiplinler arası sağlık araştırması ve politika analizi için tercih edilen ortak olarak tanınmak ve adil, etkili yasalar ve politikalara yol açan güvenilir kanıtlarla yönlendirilen bir sağlık politikası sürecini takip etmek

güncelleme: 21.1.2022 12:59