Müdürün Mesajı

Sağlık hizmetleri alanında ortay çıkan gelişmeler sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında daha fazla araştırma ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar sistemin sürdürülebilirliğine ciddi katkı sağlamaktadır. Ulusal ve uluslararası mevcut sistem ve politikaları analiz etmek ve alana yönelik teorik ve pratik anlamda katkı sağlamak, uluslararası ve ulusal kuruluşlar ile işbirliği yollarını geliştirmek, ilgili alanlarımıza yönelik yerli ve yabancı dilde yayın yapmak temel hedeflerimiz arasındadır.

Merkezimiz amaçlarımıza yönelik olarak;  bilimsel toplantı, konferans ve seminer düzenlemekte, sağlık hizmetlerinin planlanması ve örgütlenmesi konularında araştırmalar yürütmekte, danışmanlık hizmeti vermekte, sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi ve sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konusunda uzman yetiştirilmesi için eğitim olanağı sağlamaktadır. Amaçlarımızı gerçekleştirmede en önemli gücümünüz Üniversitemizin sağlık alanındaki bilgi ve birikimidir.


Saygılarımla,
Prof. Dr. ORHAN CANBOLAT

güncelleme: 20.3.2019 10:08