Müdürün Mesajı

Sağlık hizmet politikası araştırması, toplumların sağlık hedeflerine ulaşmada kendilerini nasıl organize ettiğini ve politika sonuçlarına katkıda bulunmak için politika ve uygulama süreçlerinde farklı aktörlerin nasıl etkileşime girdiğini anlamaya ve iyileştirmeye çalışan bir alandır.

Sağlık hizmetleri alanında ortaya çıkan gelişmeler sağlık hizmetlerinin örgütlenmesi, sunuluşu, finansmanı ve yönetimi konularında daha fazla araştırma ve bilgi birikimine ihtiyaç duyulmasına yol açmaktadır. Bu alanda yapılan çalışmalar sistemin sürdürülebilirliğine ciddi katkılar sağlamaktadır.

Sağlık hizmet politikaları araştırmacıları uygun sağlık politikaları oluşturmayı şu şekilde etkileyebilir: Kritik sorunları belirleyebilir, politika çözümlerinin yararlarını ve zararlarını araştırabilir, politika önerilerinin maliyetlerini ve sonuçlarını tahmin edebilir ve gerçek zamanlı karar vermeye yardımcı olmak için politika sürecine aktif olarak katılabilir.

Bu bağlamda, etkili/faydalı hizmet politikaları ve güvenilir/kapsamlı kanıtlarla yönlendirilen bir sağlık politikası süreci oluşturmak amacıyla ulusal/uluslararası mevcut politikaları analiz etmek ve alana yönelik teorik/pratik anlamda katkı sağlamak, uluslararası/ulusal kuruluşlar ile işbirliği yollarını geliştirmek, ilgili alanlarımıza yönelik araştırma yapmak, sağlıkta bilim ve teknolojideki ileri/güncel gelişmeleri incelemek ve yayın üretmek temel hedeflerimiz arasındadır.

Vizyonumuz, disiplinler arası sağlık araştırması ve politika analizi için tercih edilen ortak olarak tanınmak ve adil, etkili yasalar ve politikalara yol açan güvenilir kanıtlarla yönlendirilen bir sağlık politikası sürecini takip etmektir.

Saygılarımla,

Dr. Öğr. Üyesi Arta ARMANİ

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü 

güncelleme: 15.9.2023 16:01