Misyon

Sağlık Hizmet Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, yüksek kaliteli, nesnel ve kanıta dayalı araştırma ve etkili politika oluşturma konusunda bilgi veren veriler aracılığıyla halkın sağlığını iyileştirmek misyonu ile kurulmuştur.

Bu misyonu sağlık politika analizi, araştırma, veri toplama, bilgi tabanı oluşturma, sağlık sorunlarının çözümüne yönelik öneri sunma, sağlık politikaları geliştirme, ulusal ve uluslararası görüş alışverişi ve iş birliği sağlamak amacıyla bilimsel toplantı, konferans, sempozyum ve seminer düzenleme, kamu hizmeti, toplum ortaklığı, medya ilişkileri ve eğitim yoluyla ilerlemeye devam ediyoruz. 

güncelleme: 18.1.2022 13:07