İtiraz / Şikâyet / Öneri

İtiraz:
İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından itirazların kabulü, soruşturması ve kararı, itiraz edene karşı ayrımcı bir uygulamaya yol açmaması prensip olarak benimsenmiştir.
Belgelendirme faaliyetleri ile ilgili olarak; sınav sonucuna, sınav içeriğine  v.b. hususlarda itirazlar, ilgili kişi veya kuruluşlar tarafından, yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir. İtirazlar, itirazı alan personel tarafından, İtiraz ve Şikâyet Öneri Değerlendirme Formuna kaydedilir ve kalite yöneticisine iletilir.
İtirazlar, ilgili bölüm yöneticisi ile kalite yöneticisi tarafından, (7) yedi iş günü içerisinde değerlendirilir, itiraz sahibine yazılı olarak bilgi verilir ve İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Komitesine gönderilir.
Sınav soru ve sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi, soruların incelenmesi ve teorik sınav cevap kâğıtlarının yeniden değerlendirilmesi yoluyla gerçekleştirilir.
İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesinde alınan kararlar doğrultusunda, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetler başlatılır.
İtiraz tarihinden en geç (1) bir ay içerisinde, yapılan faaliyetlerin sonucu, itiraz sahibi tarafa, yazılı olarak bildirilir.

Şikâyetler
Şikâyetler, ilgili kişi veya kuruluşlar tarafından, yazılı veya sözlü olarak yapılabilmektedir.
Şikâyetler, şikâyeti alan personel tarafından, İtiraz ve Şikâyet Değerlendirme Formuna kaydedilir ve kalite yöneticisine iletilir. Tüm şikâyet ve itirazlar öncelikle Koordinatör tarafından incelenir. Koordinatör tarafından çözülemeyen itiraz ve şikâyetler İtiraz ve Şikâyet Komitesi'ne iletilir.
Şikâyetin alınması üzerine, Kalite yöneticisi, şikâyetin belgelendirme faaliyetleri veya belgelendirilmiş bir müşteriyle ilgili olmasına bakarak yapılacak işlemleri belirler.

İTİRAZ VE ŞİKAYET FORMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

güncelleme: 29.5.2017 12:49