Hakkımızda

​Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) 1995 yılında kurulmuştur. Bu Vakıf 2003 yılında, ülkemizin kalifiye eleman açığını kapatmak ve istihdam sorununa çözüm olabilmek adına, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na başvurarak, Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasını talep etmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca 26.09.2003 tarih ve 106 sayılı Genel Kurul Kararı ile Türkiye'de ilk kez, doğrudan Yükseköğretim Kurulu'na bağlı olarak Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu kurulmuş ve 2005-2006 yılında öğrenime başlamıştır.
Daha sonra doğrudan Yükseköğretim Kurulu'na bağlı olacak İstanbul Aydın Üniversitesi'nin kuruluş çalışmaları yapılmış ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na önerilmiştir. Bu öneri Yükseköğretim Kurulu Genel Kurulu'nca uygun görülmüştür. Gerekli yasal prosedür izlenerek 18.05.2007 tarih ve 26526 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5656 Ek-73 sayılı kanunla İstanbul Aydın Üniversitesi kurulmuş ve tüzel kişilik kazanmıştır.
T.C. İstanbul Aydın Üniversitesi, alınan karar neticesinde iş dünyasına destek olmak amacıyla bireylerin kanıtlanmış bilgi, beceri ve yetkinliklerini başta Avrupa Birliğinde olmak üzere uluslararası seviyede kıyaslanabilir ve geçerli belgelere dönüştüren UMYS'nin parçası olmak için ulusal yeterlilikler doğrultusunda; Ölçme ve değerlendirme, belgelendirme, belge yenileme, belgelendirilmiş bireylerin performanslarını izleme, işverenler ve çalışanlar için uluslararası arenada belgelerin kalite güvencesini sağlamayı hedefleyen akredite edilmiş ve yetkilendirilmiş personel belgelendirme kuruluşu olmak amacıyla çalışmalarına başlamıştır.
İAÜMSM 2012 yılında ülkemizde Mesleki Yeterlilik Kurumu çalışmaları sonucunda oluşturulan Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak ülke ihtiyacı olan ve üniversitemiz bünyesinde etkin çalışmalar yürütülen alanlar dikkate alınarak belirlenen alanlarda Personel Belgelendirme Kuruluşu olarak İAÜSEM bünyesinde 2011 tarihinden itibaren çalışmalarına başlamıştır. 30.11.2012 tarihinde yaklaşık bir yıl hazırlık sonrasında TS EN ISO/IEC 17024 standardına uygun olarak yönetim sistemimiz yürürlüğe girmiş olup 2014 yılının Aralık ayında girilen denetim sonrasında 21 Nisan 2014 tarihinde AB-0061-P no ile akreditasyonumuz yayınlanmıştır. Sonrasında Haziran 2014 tarihinde MYK tarafından gerçekleştirilen denetim neticesinde 09.09.2014 tarihinde YB-0031 no ile aşağıda belirtilen kapsamlarda yetkilendirilmesi yapılmıştır.
İAÜSEM bünyesinde faaliyetlerini gerçekleştiren personel belgelendirme koordinatörlüğü, 08/09/2014 tarihinde yapılan, 2014/09 sayılı Üniversite Senato Kararı ile İAÜMSM adında bağımsız bir birim olarak kurulmasına karar verilmiş olup, 16.03.2015 tarihinde yayınlanan İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme Ve Mesleki Sınav Uygulama Ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği R.G. Sayı: 29297 ile resmi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi uygulanmasına karar verilen her belgelendirme alanı için belgelendirme programının oluşturması ve bu programın geliştirilmesinin sürdürülebilmesi için komisyonların ve komitelerin görev, yetki ve sorumlulukları tanımlamış ve ilgili atamaları gerçekleştirilmiştir. Program Komiteleri, teknik yetkinliği olan kişilerden oluşmaktadır. Komite yeterli akademik bilgi ve tecrübe sahibi üyelerden oluşur.   Belgelendirme programı, Ulusal Yeterliliklere uygun olarak  oluşturulmuştur.
İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi etkin işletilmesini sağlayacak yeterli sayıda personeli istihdam etmektedir. Kalite sistemi,   TS EN ISO/IEC 17024 standardı, TÜRKAK akreditasyon kuralları ve MYK Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği'ne uygun şekilde oluşturulmuştur. Bütün personelin görevleri açık bir şekilde tanımlanmıştır. Her personel tarafsızlık, eşitlik, bağımsızlık ve gizlilik ilkelerine uyacaklarını imzaladıkları taahhütname ile teyit eder
İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi  belgelendirme sisteminin işletilmesi ve bununla ilgili sorumlulukların karşılanması için gereken mali kaynaklara sahiptir. Personel belgelendirmesi ile diğer faaliyetlerinin ayırımını yapacak politikalar ve prosedürler tanımlanarak uygulamaya konmuştur.
Belgelendirme kuruluşu, eğitim hizmetlerinin personelin değerlendirilmesi ve belgelendirilmesinden bağımsız olduğunu, gizlilik ve tarafsızlığı tehlikeye sokmadan sağlamakta, adaylara eğitim verme veya sağlama teklifinde bulunmamaktadır.

güncelleme: 17.1.2022 17:12