Tarafsız Hizmet ve Gizlilik

Gizlilik, Objektiflik, Tarafsızlık, Kaynak
"Personel Gizlilik Tarafsızlık Dürüstlük Taahhütnamesi"
İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi ( MSM) , belgelendirilecek adaylara karşı gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygunluk konusunda sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan bölümde çalışan personeline "Personel Sözleşmesi", komitelerde yer alan personele, yarı zamanlı olarak soru hazırlayıcı/sınav yapıcı olarak görev alan personele ayrıca hazırladığı sözleşmeleri imzalatarak gerekli önlemleri alır. Koordinatör Tarafından yayınlanmış olan ve bütün personele duyurulan "Personel Gizlilik, Tarafsızlık, Dürüstlük Taahhütnamesi" ile kurumsal olarak gizlilik, tarafsızlık ve bağımsızlık prensiplerine uygun çalışılması, üst yönetim ve tüm çalışan personel tarafından beyan ve taahhüt edilmiştir.

Komitelerde görev alan personelle de yapılan sözleşmelerde gizlilik, tarafsızlık, dürüstlük ile ilgili şartlar detaylandırılmıştır.

Sınav ölçme ve değerlendirme faaliyetleri, eğitim veren ekipten bağımsız personel tarafından gerçekleştirilir. Sınav Ölçme ve Değerlendirme faaliyetleri Eğitim yapılan mekânlardan farklı bölümde uygulanmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Personel Belgelendirme ve Mesleki Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi belgelendirme süreçlerinde ve programlarında, adaylara karşı herhangi bir ayırım yapmaz. Ancak, sınavlarda engelli veya özel durumu olan adayların ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli tedbirleri alır.

Mesleki Sınav Merkezi ihtiyaç duyulabilecek mali kaynaklara sahiptir. Bölümde oluşabilecek kaynak ihtiyaçları Kaynak İhtiyaç Raporu ile Koordinatöre iletilir, yönetimin gözden geçirme toplantılarında da alınan kararlarla ilgili kaynak ihtiyaçları değerlendirilir.​

güncelleme: 22.11.2016 11:14