Vizyon

AFRİKAM, Afrika'nın siyasal, ekonomik ve toplumsal yapısı, dünya siyasetindeki yeri ve Türkiye-Afrika ilişkileri konularında derinlemesine çalışmalar yaparak Afrika ile ilgili ulusal ve uluslararası bilgi birikimine katkı kağlamak ve ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları, akademi camiası ve sivil toplum örgütleri ile network ve işbirlikleri kurarak Afrika ülkeleriyle ilişkilerin güçlenmesini sağlamak suretiyle Türkiye'nin Afrika'nın geleceğinde oynayabileceği role katkıda bulunan bir Araştırma ve Uygulama Merkezi olmayı hedeflemektedir.​​

güncelleme: 19.7.2017 19:38