2014-2015 Döneminde Gerçekleşen Etkinlikler

Afrotürkler Paneli

Mustafa Olpak, Alev Karakartal ve Nilüfer Körükmez ve İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden Gökçen Çatlı Özen'in katılımıyla 23 Mayıs 2014'te, İAU Florya Kampüsünde "Afrotürkler" başlıklı Panel gerçekleştirildi.

Afrika'nın Yıldızları II: Afrika'da Girişimcilik Konferansı

Afrika'nın Yıldızları Etkinlik Dizisi kapsamında 20 Ekim 2014'te, İAU Florya Kampüsünde,  DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Zuhal Mansfield'in katılımıyla "Afrika'nın Yıldızları II: Afrika'da Girişimcilik" başlıklı konferans gerçekleştirildi.

Güney Afrika Heyeti İAÜ Ziyareti

Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Vika M. Khumalo başkanlığındaki Güney Afrika işadamları heyeti 11 Kasım 2014'teİstanbul Aydın Üniversitesi'ni ziyaret etti.  İAU Afrika Araştırma ve Uygulama Merkezi (Afrikam) koordinasyonunda gerçekleşen ziyaret kapsamında Rektör Prof. Dr. Yadigar İzmirli ve Afrikam Başkanı Dr. Yüksel Yalova tarafından heyete İstanbul Aydın Üniversitesinin yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Büyükelçi Khumalo ile İAU'nun Güney Afrika Cumhuriyeti ile ortak müfredat ve öğrenci değişimi konularında işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin istişarede bulunuldu. Tekstil Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nazmi Ercan tarafından bölüm faaliyetleri ile ilgili yapılan sunumun ardından Üniversitenin Techno Center'ı ile moda ve takı tasarım atölyeleri konuk heyete gezdirildi.

Fas İstanbul Başkonsolosu Mostapha Sbihi ile İstişare Toplantısı

17 Aralık 2014'te, İAÜ Florya Kampüsünde Fas İstanbul Başkonsolosu Mostapha Sbihi AFRİKAM tarafından ağırlanarak Türkiye ile Fas arasında eğitim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik hususlar istişare edildi.

Türkiye'de Afrika Göç Olgusu: "Burada Kalmak"

İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar tarafından Türkiye'deki Afrikalı göçmenlere ışık tutan "Umut, Umutsuzluk ve Gelecek: Türkiye'deki Afrikalı Göçmenler" Belgesel Film Gösterimi ve akabinde konuyla ilgili söyleşi gerçekleştirildi.

Kolonyalizm ve Sinema Konferansı

İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Araştırmaları Merkezi (AFRİKAM) tarafından 22 Aralık 2014 tarihinde Yönetmen Yüksel Aksu’nun katılımıyla Kolonyalizm ve Sinema Konferansı düzenlendi. Konuşmasına kolonyalizmin zirve yaptığı dönemde sinemanın icat edildiği ve sinemanın kurgusu itibariyle kolonyalist olduğu vurgusu ile başlayan Aksu, Afrika sinemasının 1960’larda başladığını, Türk sinemasının da kolonizasyon mental yapısı ile başlatıldığını ifade etti. Kolonyalizmin dolaylı olarak Türk sinemasının doğuşu ve gelişimindeki etkilerini, Mısır sinemasının Yeşilçam’a etkisinin altını çizerek ele alan Aksu, Türkiye’de sinemacı kimliğinin kolonyalist bir akılla başladığını ve post kolonyalist dönemde de bu kimlikle devam ettiğini belirtti. Kolonyalist zihniyetin hakim olmadığı eski Sovyet Sineması, Orta ve Doğru Avrupa, İran sinemalarından da örnekler veren Aksu, Afrika’da kolonyal ülke dilleri ile çekilen belgesel ve film örneklerinden bir gösterim gerçekleştirdi.

Küresel Rekabetin Merkezindeki Afrika Konferansı

Araştırmacı-yazar Ufuk Tepebaş, AFRİKAM organizasyonu ile 25 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Aydın Üniversitesinde Küresel Rekabetin Merkezindeki Afrika başlıklı bir konferans gerçekleştirdi. Afrika hakkında genel bilgilerle sunumuna başlayan Tepebaş katılımcılarla Afrika’nın tarihinden, sömürgeciliğin etkilerine, kalkınma sürecinden Afrika’nın mevcut potansiyeline ve ekonomik dönüşüm sürecine kadar pek çok konuda değerli bilgiler paylaştı. Afrika’daki mevcut rekabet ortamını hem geleneksel güçler hem de yükselen ekonomiler bağlamında ele alan Tepebaş, Türkiye’nin 1998 tarihli Afrika’ya açılım eylem planından günümüze kadar Afrika ülkeleriyle ilişkilerini, tarihsel, ekonomik, kültürel ve diplomatik boyutlardan ele aldı.

Uluslararası Afrika Konferansı

İstanbul Aydın Üniversitesi Afrika Uygulama ve Araştırma Merkezi, tarafından T.C. Dışişleri Bakanlığı desteği ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliği ile 6 Mayıs 2015 tarihinde İAÜ Florya Yerleşkesinde Uluslararası Afrika Konferansı düzenlendi.

Küresel ve bölgesel aktörlerin Afrika'ya yönelik dış politikaları ile Afrika bölgelerindeki ekonomik gelişmelerin mevcut yönetim ve demokrasi sorunlarının uzmanlar ve akademisyenlerce değerlendirildiği Konferans'a Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ali Kemal Aydın, DEİK Yönetim Kurulu Üyesi Fuat Tosyalı, Fransa BM Daimi Temsilciliği Eski Askeri Misyon Şefi General Dominique Trinquand, Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Vika M. Khumalo, Ruanda Ankara Büyükelçisi Caesar Kayizari, Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Yargıcı Büyükelçi Dr. Aydın Sefa Akay, İAÜ Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sedat Aybar, EDAM Üyesi Prof. Dr. Mehmet Arda, Basel Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve CSEND Direktörü Prof. Raymond Saner, Londra Üniversitesi SOAS Öğretim Görevlisi Dr. Carlos Oya, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Catherine Long ve Koç Üniversitesi Araştırma Görevlisi Ariel Gonzalez gibi önemli isimler konuşmacı olarak katıldı.

Ruanda Soykırımı 21. Yıl Dönümü Anma Töreni

Ruanda Soykırımı 21. Yıl Dönümü vesilesiyle 7 Mayıs 2015 tarihinde, İstanbul Aydın Üniversitesi Florya Kampüsünde Ruanda Ankara Büyükelçiliği işbirliği ile bir Anma Töreni düzenlendi. 1994 yılında gerçekleşen Ruanda Soykırımı anısına hazırlanan video gösterimi ile başlayan tören kapsamında düzenlenen panele, AFRİKAM Kurucu Direktörü Dr. Yüksel Yalova, Ruanda Ankara Büyükelçisi Caesar Kayizari ve Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması Yargıcı, Büyükelçi Dr. Aydın Sefa Akay konuşmacı olarak katıldı.güncelleme: 19.7.2017 21:01