Program Yeterlilik Türü

BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI önlisans programı (Bologna Süreci Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi’nde kısa düzey, TYYÇ’de beşinci düzey), mesleki eğitim ve uygulama ağırlıklı bir önlisans programı olup, özellikle, iş dünyasının ilgili olduğu alan ve düzeyde ihtiyaçlarını karşılamak ve mezunlarına bu alanda istihdama yönelik temel düzeyde bilgi ve pratik uygulama yeterliliklerini kazandırmak için tasarlanmıştır.  Programın, “Eğitimde Uluslararası Standart Sınıflandırması (ISCED) 2011" ,  “Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ)”ne göre  sınıflandırması ve eğitim alan kodları aşağıda verilmiştir:
•ISCED Eğitim Alan Kodu: 48 - Bilgisayar
•ISCED Program Yeterlilik Düzeyi: 5, Categorisi (Profili): 55, Alt Categorisi: 554 - Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi  
•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi Temel Alan Kodu: 48 - Bilgisayar
•Türkiye Yükseköğretim  Yeterlilikler Çerçevesi Yeterlilik Türü (profili): Mesleki eğitim ağırlıklı önlisans derecesi

​​​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 17:52