Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI programından mezun olabilmesi için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması, Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, Toplam 120 AKTS'lik iş yükünü tamamlaması, İlgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma ile birlikte ingilizce düzenlenmiş bir diploma eki verilir.

​​​​​​

güncelleme: 14.2.2017 10:59