Amaç / Hedef

Amaç

Bilişim dünyasında, hızla gelişen teknolojiye bağlı olarak bilgi teknolojileri konusunda hem teorik hemde pratik becerileriyle endüstrinin ihtiyacına göre konusunda uzmanlaşan yazılımcılar ile donanım ve yazılım projelerinde çalışabilen, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilen, problemler karşısında hızlı ve doğru çözüm üretebilen ve takım çalışmalarına yatkın bireyler yetiştirilmesi amaçlanmıştır.

Hedef

Programın amacına yönelik hazırlanan eğitim sonunda; 1. Bilgisayar bilimleri konularında giriş düzeyinde uygulamalı ve temel kavramsal bilgilere sahip olan, 2. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincinde, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki güncel gelişmeleride takip ederek bazı küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilen, 3. Kendilerini geliştirebilecekleri ve iş hayatında bilgi ve beceri sahibi olabilecekleri alanlarda çalışabilen, 4. Bir birey olarak yada takım çalışmasına uyum sağlayabilen, gerektiğinde araştırma-geliştirme yapabilen, 5. Algoritmik düşünme ve planlama yaklaşımını uygulamalarda kullanabilen, 6. Sektöründe hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edebilen, 7. Endüstrinin ihtiyacı olan bilgi teknolojileri konusunda donanım ve yazılım geliştirecek özelliklerle donanmış olarak ülkemiz işgücüne katkıda bulunacak, 8. Karar verme ve işlem planlaması konularında aktif olan, 9. Problemler karşısında hızlı ve doğru çözüm üretebilen ve uygulamalar geliştirebilen, 10.Meslektaşlarıyla sözlü ve yazılı iletişim kurabilen, 11.En az bir yabancı dili, Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak bilişim ve bilgisayar bilimleri alanındaki bilgileri izleyebilen, 12. İş hayatının ve toplumsal yaşamın, bilgi toplama ve bu bilgileri işleme durumlarında problemlerin bilgisayarda çözümlenmesi ve alanlarında çalışacak, 13. Bilişim problemlerinin belirlenmiş çözümü için verilen analizi yapabilen, 14. Belirtimleri (spesifikasyon) tanımlanmış yazılım bileşenlerini kodlayabilen ve test edebilen, 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilincinde bilişim uygulamalarında meslek etiğinin gözetilmesi konusunda farkındalığa sahip, 16. Sanayi Kuruluşları, Bilgisayar Pazarlama ve Teknik Destek Firmaları, Donanım, Yazılım ve Yazılım Geliştiren Firmalar, Veritabanı Sistemleri Geliştiren Firmalar, Lojistik Firmaları, Internet Çözümleri Geliştiren Firmalar, Bilgisayar Destekli Endüstriyel Tasarım Firmaları, Şirketlerin Bilgi İşlem Birimleri gibi çeşitli sektörlerde çalışabilecek bireyler olacaklardır.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 17:52