Hakkında

ÖZ GÖREV (Misyon) 

Yenilikçi yaklaşımlarla eğitim, öğretim programları ve bilimsel araştırma çalışmaları yürütmek, mevcut altyapıyı sürekli geliştirmek; üst düzey mesleki bilgi ve becerilere sahip, toplumsal ve etik sorumluluk sahibi mühendisler yetiştirmek; bilginin teknolojiye ve toplumsal faydaya dönüşümünü sağlayan temel, uygulamalı ve disiplinlerarası araştırma ve eğitim programları yürütmek; yurt içi ve dışında sanayii, sivil toplum ve kamu kuruluşları ile yakın iş birliği kurarak çalışmalar yürütmek, ülke kalkınmasına ve toplum refahına katkıda bulunmaktır.


ÖZ GÖRÜ (Vizyon)

Yenilikçi eğitim ve öğretim programları yürüten ve üst düzey altyapıya sahip; bilgiyi teknolojiye dönüştüren,  yaratıcı ve yenilikçi fikirlere, üst düzey mesleki bilgi ve becerilere sahip mühendisler yetiştiren; ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknolojik çalışmalara öncülük  yapan bir mühendislik fakültesi olarak yakın gelecekte öğrenciler, akademisyenler ve paydaşlar için bir uluslararası çekim merkezi olmaktır.    

güncelleme: 23.3.2023 13:49