Endüstri Mühendisliği (İngilizce)

Endüstri Mühendisliği Lisans Programımız, iş dünyası ile işbirliği içerisinde endüstri mühendisliği öğretim ve araştırmaları yaparak dünya standartlarında akademik bir ortam yaratmak ve öğrenci yetiştirmektir. Bölümümüz kendini yetkin, öncü, teknolojik ve sosyal değişikliklere uyum sağlayabilen mezunlar yetiştirmeye adamıştır.

Endüstri Mühendisligi bölümümüzden mezun olan mühendislerimiz analitik düşünce ve sistem düşüncesi gibi endüstri mühendisliği bilgi ve becerilerini uygulayarak kendi profesyonel alanlarındaki problemleri çözebilmekte; üretim ve servis sektorlerinde , sistemlerin analizi, tasarımı, uygulama ve geliştirilmesi gibi çalışmalara aktif olarak katılabilmektedirler. Ayrıca lisansüstü derece programlarına katılabilecek veya profesyonel gelişimlerine çalıştaylar, eğitim programları, sertifika programları ya da bağımsız çalışmalarla devam edebilecek seviyeye ulaşmaktadırlar.


Mezunlarımız sanayide, hizmet ve kamu sektöründe rekabet sistemlerinin oluşturulmasında, etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesinde önemli görevler üstlenmektedirler. Bölümde teknik ve yönetim bilgisiyle donatılmış olarak; gerek imalat gerekse hizmet ve kamu sektörlerinde, ürün geliştirme, ürün tasarım zinciri, proje yönetimi, deney tasarımı, bilgisayar bütünleşik tasarım ve imalat, verimlilik mühendisliği, toplam üretken bakım, kalite sistemleri, üretim planlama, insan kaynakları yönetimi, bilgi yönetimi, satış sonrası teknik destek, hizmet süreçleri yönetimi gibi alanlarda çalışma imkanları bulmaktadırlar.


güncelleme: 10.3.2023 16:28

  Bölüm Başkanının Mesajı

İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, öğrencilerini çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatarak küresel rekabete hazır öncü mühendisler olarak yetiştirmeyi hedeflemektedir. Yenilikçi, yaratıcı, disiplinler arası, probleme dayalı ve uygulama odaklı eğitim anlayışı ile problemleri çözümleme becerileri güçlü, araştıran, eleştirel yaklaşım sergileyen, sorgulayan, bağımsız düşünebilen ve bilgilerini gerçek mühendislik problemleri üzerine uygulayabilen, etik değerleri güçlü mühendisler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz temel derslerin yanı sıra bölümün, fakültenin ve üniversitenin sunduğu seçmeli ders havuzlarından faydalanarak istediği alanda uzmanlaşmak ve disiplinler arası perspektif kazanmak şansına sahiptir. Mühendislik Fakültesi’nin sunduğu mühendislik programlarının çeşitliliği öğrencilerimize yan dal ve çift ana dal programları ile başka alanlarda da kendilerini geliştirmeleri olanağını sunmaktadır.

Her biri kendi alanında saygın akademisyenlerden oluşan eğitim kadrosu ile İstanbul Aydın Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ülkemizde ve dünyada saygın araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir.

Prof. Dr. M. Nafiz DURU

Duyurular

  • Dr. Öğr. Üyemiz Semih Yön'ün Makale Sunumu Hk.
  • Intelligent Information Technologies for Industry
  • TUSAŞ Firmasında Yerinde Uygulama İmkanı
  • Tübitak 1505 Proje Hazırlığı
  • Coderspace Platformu
  • Dijital Temizlik Yaparak, Oturduğumuz Yerden Gezegeni Kurtarabiliriz
  • Ar-Ge Kulübümüzün *Dünden Bugüne Öğrencilik* Konulu Etkinliği Gerçekleştirildi
  • Ar-Ge Kulübümüzün *Dünden Bugüne Öğrencilik* Konulu Etkinliği
  • University4Society@IAU Etkinliği Hakkında

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi