Content Editor

  Gıda Mühendisliği (Türkçe)

Genel Bilgiler

da hendisliği Bölümü’nün amacı öğrencilerin gıdanın işlenmesi, korunması, dağıtımı ve pazarlanması konularında modern bilim ve teknolojiyi kullanabilecek mühendislik becerilerini kazanmasını sağlamaktır. Bu amaca ulaşmak için kimya, fizik, ekonomi, mühendislik mikrobiyolojisi, işletme, beslenme ve halk sağlığı gibi disiplinlerin temel prensiplerinin anlaşılması gerekmektedir. Gıda endüstrisinde, gıda üretim zincirindeki hammaddeden tüketicinin tüketebileceği son ürüne kadar olan bütün teorik ve pratik, temel veri ve yöntemler Gıda Mühendisliği kapsamındadır. 

Kariyer Olanakları

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler; Tarım, Orman ve Köyişleri, Sağlık, Maliye ve Gümrük; Sanayi ve Ticaret Bakanlıklarında, Belediyelerde ve özel sektörde Proje Mühendisi, Yatırım Uzmanı, Danışman ve Kalite Kontrol Uzmanı olarak görev alabilirler. Ayrıca, hububat, süt ürünleri, meyve ve sebze, et, tavuk ve balık ürünleri ya da fabrika ürünü gıdalar ile ilgili alanlarda, minimum maliyetle yüksek kalitede gıda üretimi, üretimden pazarlamaya kadar olan tüm basamakların kontrolü, karşılaşılan problemlerin çözümünde başarıyla çalışabilirler. 

Akreditasyon

Amerika'dan Japonya'ya dünyanın birçok ülkesinde geçerliliği kabul edilen; bölüm, ders içerik ve öğretim üyesi kalitesi bakımından mühendislik fakültesi bölümlerini değerlendirme ve belgelendirme yetkisine sahip ve Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından tanınan, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği MÜDEK, İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümünü akredite etmiştir.

güncelleme: 5.9.2022 18:50

  Bölüm Başkanının Mesajı

Prof. Dr. Z. Dilek HEPERKAN.jpgGelişen teknoloji ve bilgi informasyonları ile birlikte dünyanın her yerinde mesleğini icra edebilecek kabiliyete sahip, teknolo-jik yenilikleri takip edebilen ve bu gelişmeleri, araştırma yöntemlerini kullanarak uygulayabilen toplumsal etik, bilinç ve sorumluluk sahibi 'Gıda Mühendisleri' yetiştirecek bir eğitim-öğretim programı ile siz değerli gençlerimizin önündeki engelleri birlikte aşacağımız yenilikçi bir düşünce sistemini benimsemekteyiz. Bu doğrultuda mühendislik temel bilimleri, matematik, fizik, kimya ve Gıda Mühendisliği tasarım bilgilerini kullanarak mühendisliki problemle çözebilmek ve laboratuvarda uygulamalı analizler ışığında ulusal ve uluslararası multidisipliner çalışma alanları için araştırmacı ve yaratıcı düşünce becerilerini geliştirmiş nesil için çabalarımız devam etmektedir. Burada kaldığınız süre boyunca araştırmayı, öğrenmeyi ve sorgulamayı elden bırakmamanız temennisi ile... 

Sevgilerimle.

Prof. Dr. Z. Dilek HEPERKAN


Duyurular

Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi