Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin YENİ MEDYA VE İLETİŞİM programından mezun olabilmesi için, Genel not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.00 olması Eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu  dersleri başarması Programda öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması Toplam 240 AKTS kredilik iş yükünü tamamlaması İlgili Yönetim Kurulunca Mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma ile birlikte ingilizce düzenlenmiş olan bir diploma eki verilir.

güncelleme: 30.11.2023 12:21