Akademik Kadro

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Akademik Kadrosu


DENİZ YENGİN (1).jpg

Prof. Dr. Deniz YENGİN 

e-posta: denizyengin@aydin.edu.tr

Özgeçmiş (CV): 


1978 İstanbul doğumlu Deniz Yengin, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Bilişim Dalı’ndan alarak tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Yengin; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sanal Gerçeklik, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Bilişim Toplumu, Gözetim Toplumu, Teknolojik Determinizm, Dokunmatik Toplum, Sosyal Medya, Yeni Medya, Dijital Oyunlar ve İletişim Araçları üzerine çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kurulan Virtual Reality (Sanal Gerçeklik) Laboratuvarında dijital içerik üretimi ve bunlara bağlı ampirik bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Lisans ve lisansüstü uygulamalı ve kuramsal dersler veren Yengin, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Bu alanda yayınlanmış kitapları; 

- İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları, 2017.
- Sosyal Medya Araştırmaları, Paloma Yayınları, 2015.

- Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları, 2014.
- Yeni Medya Ve..., Anahtar Yayınları, 2012. 
- Dijital Oyunlarda Şiddet, Beta Yayınları, 2012. 


164.jpg

Doç. Dr. Okan ORMANLI
e-posta: okanormanli@aydin.edu.tr

Özgeçmiş (CV)

Eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde aldı (1993-1997). 2004-2006 yılları arasında “Türk Sinemasında Geçiş Dönemi ve Toplumsal Altyapısı (1939-1950)” adlı tezle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 

1998-2005 yılları arasında TÜRSAK Sinema Vakfı’nda editörlük yaptı. Festival kataloglarını ve TÜRSAK Sinema Yıllıklarının son 5 sayısını yayına hazırladı. 1990’lardan itibaren; Klaket, Cinemascope, Popüler Sinema ve Sinematürk gibi dergilerde sinema yazıları ve eleştirileri yayınlandı. 2005’de “Türk Sinemasında Eleştiri” adlı ilk kitabını yayınladı. Aynı yıl Uluslararası Altın Portakal Film Festivalinde görev aldı.

2005 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Radyo –TV Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlayan Okan Ormanlı, 2009 yılı sonunda “1980’den Günümüze Türk Sinemasında Baba Oğul İlişkisi” konulu doktora tezini tamamlayarak “doktor” ünvanını almıştır. 2010 yılı sonunda Yardımcı Doçentliğe yükseltilmiştir. Sinema üzerine iki kitabı olan ve 2015 yılı Eylül ayında “sinema” alanında doçentlik ünvanını alan Ormanlı’nın, sinema konusunda çeşitli ulusal ve uluslararası bildirileri, makaleleri ve kitapta bölüm yazıları bulunmaktadır. Okan Ormanlı ayrıca, önlisans, lisans ve yükseklisans düzeyinde; Türk Sinema Tarihi, Film Kuramları, Film Çözümlemeleri, Işık Tekniği, Sinema Tarihi, Sanat Eleştirisi, Görsel Sanat Çözümlemeleri, Medya Etiği, Sinemada Oyunculuk ve Proje Atölyesi gibi dersleri vermektedir.


TAMER BAYRAK (1).jpg

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK 

e-posta: tbayrak@aydin.edu.tr

Özgeçmiş (CV)

1988 İstanbul doğumlu Tamer Bayrak, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde devam ettirmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olan Bayrak; kısa metrajlı filmler çekmiş, Sanal Gerçeklik, Yeni Medya, Dijital Oyunlar, Teknolojik Determinizm, Araştırma Yöntemleri ve İletişim üzerine çalışmalar yapmaktadır.nur emine koç.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine Koç

e-posta: nurkoc@aydin.edu.tr

Özgeçmiş (CV)

1980 İstanbul doğumlu Nur Emine Koç, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı Bölümü’nden , yüksek lisans eğitimini ise 2005 yılında aynı bölümde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2016 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İletişim Çalışmaları Bölümü'nde bitirmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Dillerde müdür yardımcılığı, bölüm ve program başkanlığı, çeviri ofisi koordinatörlüğü de yapmış olan Koç; Dil ve Kültür, Hukuk Çevirisi, Yazılı Medya Çevirisi, Tüketim Toplumu, Popüler Kültür, Realite Şovlar, Sosyal Medya ve Kitle Çevirisi, Gözetim Toplumu, Sosyal Medya, Yeni Medyada Eğitim, Yeni Medyanın Ekonomi Politiği, Sinema ve Edebiyat, Edebiyat Çevirisi, Sinematografik çalışmalar, Küreselleşme ve Dijital Emek üzerine çalışmalar yapmaktadır. 2017 yılından beri İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Medya, Kültür ve Edebiyat dergisinin editörlüğünü de yapan Nur Emine Koç’un,  dijital hastalıklar üzerine de çalışmaları ve çeviri çalışmaları da bulunmaktadır.

Nur Emine Koç'un dijital haftalıklar ile ilgili çalışmaları:
-Digital Diseases-Symptoms of the Internet Era- Berlin, Peter Lang, 2019. (Kitap Bölümü)
-Challenges in Literary Translation-2016 – Kitap Editörlüğü 
- Dijital Hastalıklar 2019- Der Yayınları- (Kitap Bölümü) 


GÖKMEN KARADAĞ (1).jpg

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Hakan KARADAĞ
e-posta: gokmenkaradag@aydin.edu.tr

Özgeçmiş (CV)

2001 yılından bu yana üniversitelerde iletişim üzerine dersler veriyor. Geleneksel medyada 20 yıl TV haberciliği yapmış bir isim olarak, 2014’ten bu yana, “Yeni Medya, Dijital Medya, TV Yayıncılığının ve TV Haberciliğinin Geleceği” üzerine çalışıyor. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İletişim Bilimleri üzerine yaptı. Kısa bir mühendislik kariyerinin ardından iletişim ve medya sektörüne geçti. HBB, Star, Kanal 6, Kanal D, brt ve tv8’de muhabirlikten anchorman’liğe kadar her aşamada çalıştı. En çok bilinen işi tv8’de 11 yıl yaptığı “Haberaktif” ve 4 yıl yaptığı “8. Gün” programları oldu. 2006’da Radyo TV Gazetecileri Derneği ve 2012’de Antalya TV Ödülleri’nde yılın en iyisi seçildi. Etika Yayınevi’nden 2000 yılında çıkmış “TV Haber Programcılığı ve Bir Örnek: 32.Gün” ve Güncel Yayıncılık’tan 2006’da çıkmış “AB’nin Medyası Medyanın AB’si” adlı kitapları bulunuyor.


AYTEN ÖVÜR (1).jpg

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR

e-posta: aytenovur@aydin.edu.tr

 Özgeçmiş (CV)

1974 Fatsa doğumlu Ayten Övür Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden lisans mezunu olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Marmara Üniversitesi Haber Ajansı’nda (MİHA) gazeteciliğe başlamış ve Nokta Dergisinde muhabir olarak çalışmıştır. Lisans eğitiminin ardından University of California Los Angeles’da (UCLA) TV gazeteciliği eğitimi alan Övür, New York’ta The Resident isimli gazetede foto muhabiri olarak görev yapmıştır. tv8 haber merkezinde 8 sene internet editörü olarak çalışan Övür, aynı dönemde Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. CNNTürk kanalında yayınlanan “Mithat Bereket ile +1” isimli haber programın editörlüğünü yapan Ayten Övür, haber merkezinde de writer olarak çalışmıştır. İspanyolca dil eğitimini Küba ve Peru’da tamamlayan Övür ardından Doğan Haber Ajansı’nda (DHA), önce internet editörü daha sonra da Dış Haberler Editörlüğü yapmıştır. Övür, bu sırada Marmara Üniversitesinde İletişim Bilimleri üzerine doktorasını tamamlamıştır. 22 yıllık gazeteciliğin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde öğretim üyesi olan Ayten Övür Medya ve Propaganda, Belgesel Fotoğrafçılık, Gündem Analizi, Medya ve Tüketim Toplumu, Haber Uygulamaları derslerini vermektedir.


cdc791e9f71dab5330c7f7667e424dc5.jpeg

Öğr. Gör. Melih GÜNEY

 

1983 yılında İstanbul’da doğan Melih Güney, Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sosyal Medya Reklamcılığının Özel Sağlık Kurumlarında Hasta Sayılarını etkisi üzerine yapmıştır. 12 yıllık mesleki yaşantısında turizm ve sağlık sektöründe pazarlama ve marka yönetimi üzerine çalışan Melih Güney, Türkiye’nin önde gelen start-up’larında dijital pazarlama alanında görev aldıktan sonra Dünyagöz Hastanesi’nde pazarlama departmanında görev alarak kurumsal hayata geçiş yapmıştır. Şu an Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde dijital pazarlama yöneticisi olarak görev alan Melih Güney aynı zamanda marka ve şirketlere dijital pazarlama danışmanlığı yapmakta ve Türkiye genelinde eğitimlere ve etkinliklere katılarak tecrübelerini aktarmaktadır.


WhatsApp Image 2019-07-10 at 16.13.53.jpeg

Öğr. Gör. İhsan Emre EROL

e-posta: iemreerol@aydin.edu.tr


Çocuk yaştan beri yazılımla ilgilenmektedir. Kamu ve özel sektöre yönelik irili ufaklı bir çok yazılım projesinde yer almıştır. Aynı zamanda İktisat mezunudur. Pazarlama ve iletişim üzerine özel eğitimler almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.güncelleme: 10.8.2020 19:10