Akademik Kadro

Yeni Medya ve İletişim Bölümü Akademik Kadrosu


TAMER BAYRAK (1).jpg

Dr. Öğr. Üyesi Tamer BAYRAK (Bölüm Başkanı)

e-posta: [email protected]

Özgeçmiş (CV):  Dr. Tamer Bayrak CV.pdf

1988 İstanbul doğumlu Tamer Bayrak, İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı olan Bayrak'ın kısa metrajlı filmleri bulunmakta, bununla birlikte Sanal Gerçeklik Teknolojileri, Yeni Medya, Dijital Oyunlar, Teknolojik Determinizm, Sosyal Medya, Gözetim Toplumları, Araştırma Yöntemleri, Medya Okuryazarlığı, Teknolojik Obezite ve İletişim üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

Bu alanda yayınlanmış kitapları; 
Film Çalışmaları, Der Yayınları 2018 
Sanal Gerçeklik - VR, Der Yayınları 2018


nur emine koç.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine Koç (Bölüm Başkan Yardımcısı)

e-posta: [email protected]

Özgeçmiş (CV)Dr. Öğr. Üyesi Nur Emine KOÇ CV.pdf

1980 İstanbul doğumlu Nur Emine Koç, lisans eğitimini 2002 yılında İstanbul Üniversitesi İngiliz Dil ve Edebiyatı Bölümü’nden , yüksek lisans eğitimini ise 2005 yılında aynı bölümde tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise 2016 yılında Maltepe Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü İletişim Çalışmaları Bölümü'nde bitirmiştir. İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Dillerde müdür yardımcılığı, bölüm ve program başkanlığı, çeviri ofisi koordinatörlüğü de yapmış olan Koç; Dil ve Kültür, Hukuk Çevirisi, Yazılı Medya Çevirisi, Tüketim Toplumu, Popüler Kültür, Realite Şovlar, Sosyal Medya ve Kitle Çevirisi, Gözetim Toplumu, Sosyal Medya, Yeni Medyada Eğitim, Yeni Medyanın Ekonomi Politiği, Sinema ve Edebiyat, Edebiyat Çevirisi, Sinematografik çalışmalar, Küreselleşme ve Dijital Emek üzerine çalışmalar yapmaktadır. 2017 yılından beri İstanbul Aydın Üniversitesi Yabancı Diller Medya, Kültür ve Edebiyat dergisinin editörlüğünü de yapan Nur Emine Koç’un,  dijital hastalıklar üzerine de çalışmaları ve çeviri çalışmaları da bulunmaktadır. Kasım 2020 tarihinden itibaren İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölüm Başkanı Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

Nur Emine Koç'un dijital haftalıklar ile ilgili çalışmaları:
-Digital Diseases-Symptoms of the Internet Era- Berlin, Peter Lang, 2019. (Kitap Bölümü)
-Challenges in Literary Translation-2016 – Kitap Editörlüğü 
- Dijital Hastalıklar 2019- Der Yayınları- (Kitap Bölümü) 


DENİZ YENGİN (1).jpg

Prof. Dr. Deniz YENGİN 

e-posta: [email protected]

Özgeçmiş (CV): Prof. Dr. Deniz Yengin CV.pdf


1978 İstanbul doğumlu Deniz Yengin, İstanbul Bilgi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Programı’nda tamamlamıştır. Doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal bilimler Enstitüsü Bilişim Dalı’ndan alarak tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde Öğretim Üyesi ve İAÜ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü olan Yengin; Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Sanal Gerçeklik, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Bilişim Toplumu, Gözetim Toplumu, Teknolojik Determinizm, Dokunmatik Toplum, Sosyal Medya, Yeni Medya, Dijital Oyunlar ve İletişim Araçları üzerine çalışmalar yapmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde kurulan Virtual Reality (Sanal Gerçeklik) Laboratuvarında dijital içerik üretimi ve bunlara bağlı ampirik bilimsel araştırmalar yapmaktadır. Lisans ve lisansüstü uygulamalı ve kuramsal dersler veren Yengin, koyu bir Beşiktaş taraftarıdır. Bu alanda yayınlanmış kitapları; 

- İletişim Çalışmalarında Araştırma Yöntemleri ve Uygulamaları, 2017.
- Sosyal Medya Araştırmaları, Paloma Yayınları, 2015.

- Yeni Medya ve Dokunmatik Toplum, Derin Yayınları, 2014.
- Yeni Medya Ve..., Anahtar Yayınları, 2012. 
- Dijital Oyunlarda Şiddet, Beta Yayınları, 2012. 


164.jpg

Doç. Dr. Okan ORMANLI
e-posta: [email protected]

Özgeçmiş (CV):  Doç. Dr. Okan Ormanlı CV.pdf

Eğitimini Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde aldı (1993-1997). 2004-2006 yılları arasında “Türk Sinemasında Geçiş Dönemi ve Toplumsal Altyapısı (1939-1950)” adlı tezle Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. 

1998-2005 yılları arasında TÜRSAK Sinema Vakfı’nda editörlük yaptı. Festival kataloglarını ve TÜRSAK Sinema Yıllıklarının son 5 sayısını yayına hazırladı. 1990’lardan itibaren; Klaket, Cinemascope, Popüler Sinema ve Sinematürk gibi dergilerde sinema yazıları ve eleştirileri yayınlandı. 2005’de “Türk Sinemasında Eleştiri” adlı ilk kitabını yayınladı. Aynı yıl Uluslararası Altın Portakal Film Festivalinde görev aldı.

2005 yılından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi İletişim Tasarımı Bölümü’nde öğretim elemanı olarak çalışmaktadır. 2006 yılında Marmara Üniversitesi Radyo –TV Bilim Dalı’nda doktora eğitimine başlayan Okan Ormanlı, 2009 yılı sonunda “1980’den Günümüze Türk Sinemasında Baba Oğul İlişkisi” konulu doktora tezini tamamlayarak “doktor” ünvanını almıştır. 2010 yılı sonunda Yardımcı Doçentliğe yükseltilmiştir. Sinema üzerine iki kitabı olan ve 2015 yılı Eylül ayında “sinema” alanında doçentlik ünvanını alan Ormanlı’nın, sinema konusunda çeşitli ulusal ve uluslararası bildirileri, makaleleri ve kitapta bölüm yazıları bulunmaktadır. Okan Ormanlı ayrıca, önlisans, lisans ve yükseklisans düzeyinde; Türk Sinema Tarihi, Film Kuramları, Film Çözümlemeleri, Işık Tekniği, Sinema Tarihi, Sanat Eleştirisi, Görsel Sanat Çözümlemeleri, Medya Etiği, Sinemada Oyunculuk ve Proje Atölyesi gibi dersleri vermektedir.


GÖKMEN KARADAĞ (1).jpg

Dr. Öğr. Üyesi Gökmen Hakan KARADAĞ
e-posta: [email protected]

Özgeçmiş (CV)

2001 yılından bu yana üniversitelerde iletişim üzerine dersler veriyor. Geleneksel medyada 20 yıl TV haberciliği yapmış bir isim olarak, 2014’ten bu yana, “Yeni Medya, Dijital Medya, TV Yayıncılığının ve TV Haberciliğinin Geleceği” üzerine çalışıyor. Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliğinde tamamladı. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde İletişim Bilimleri üzerine yaptı. Kısa bir mühendislik kariyerinin ardından iletişim ve medya sektörüne geçti. HBB, Star, Kanal 6, Kanal D, brt ve tv8’de muhabirlikten anchorman’liğe kadar her aşamada çalıştı. En çok bilinen işi tv8’de 11 yıl yaptığı “Haberaktif” ve 4 yıl yaptığı “8. Gün” programları oldu. 2006’da Radyo TV Gazetecileri Derneği ve 2012’de Antalya TV Ödülleri’nde yılın en iyisi seçildi. Etika Yayınevi’nden 2000 yılında çıkmış “TV Haber Programcılığı ve Bir Örnek: 32.Gün” ve Güncel Yayıncılık’tan 2006’da çıkmış “AB’nin Medyası Medyanın AB’si” adlı kitapları bulunuyor.


AYTEN ÖVÜR (1).jpg

Dr. Öğr. Üyesi Ayten ÖVÜR

e-posta: [email protected]

 Özgeçmiş (CV)Dr. Öğr. Üyesi Ayten Övür CV.pdf 

1974 Fatsa doğumlu Ayten Övür Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden lisans mezunu olmuştur. Lisans eğitimi sırasında Marmara Üniversitesi Haber Ajansı’nda (MİHA) gazeteciliğe başlamış ve Nokta Dergisinde muhabir olarak çalışmıştır. Lisans eğitiminin ardından University of California Los Angeles’da (UCLA) TV gazeteciliği eğitimi alan Övür, New York’ta The Resident isimli gazetede foto muhabiri olarak görev yapmıştır. tv8 haber merkezinde 8 sene internet editörü olarak çalışan Övür, aynı dönemde Marmara Üniversitesi Radyo TV ve Sinema Anabilim Dalı İletişim Bilimleri Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. CNNTürk kanalında yayınlanan “Mithat Bereket ile +1” isimli haber programın editörlüğünü yapan Ayten Övür, haber merkezinde de writer olarak çalışmıştır. İspanyolca dil eğitimini Küba ve Peru’da tamamlayan Övür ardından Doğan Haber Ajansı’nda (DHA), önce internet editörü daha sonra da Dış Haberler Editörlüğü yapmıştır. Övür, bu sırada Marmara Üniversitesinde İletişim Bilimleri üzerine doktorasını tamamlamıştır. 22 yıllık gazeteciliğin ardından İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV ve Sinema bölümünde öğretim üyesi olan Ayten Övür Medya ve Propaganda, Belgesel Fotoğrafçılık, Gündem Analizi, Medya ve Tüketim Toplumu, Haber Uygulamaları derslerini vermektedir.


cdc791e9f71dab5330c7f7667e424dc5.jpeg

Öğr. Gör. Melih GÜNEY

 Özgeçmiş (CV): Öğr. Gör. Melih Güney CV.pdf

1983 yılında İstanbul’da doğan Melih Güney, Çankırı Nevzat Ayaz Anadolu Öğretmen Lisesi’ni bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi’nde Sosyal Medya Reklamcılığının Özel Sağlık Kurumlarında Hasta Sayılarını etkisi üzerine yapmıştır. 12 yıllık mesleki yaşantısında turizm ve sağlık sektöründe pazarlama ve marka yönetimi üzerine çalışan Melih Güney, Türkiye’nin önde gelen start-up’larında dijital pazarlama alanında görev aldıktan sonra Dünyagöz Hastanesi’nde pazarlama departmanında görev alarak kurumsal hayata geçiş yapmıştır. Şu an Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde dijital pazarlama yöneticisi olarak görev alan Melih Güney aynı zamanda marka ve şirketlere dijital pazarlama danışmanlığı yapmakta ve Türkiye genelinde eğitimlere ve etkinliklere katılarak tecrübelerini aktarmaktadır.


WhatsApp Image 2019-07-10 at 16.13.53.jpeg

Öğr. Gör. İhsan Emre EROL

e-posta: [email protected]

Özgeçmiş (CV): Öğr. Gör. İhsan Emre Erol CV.pdf

Çocuk yaştan beri yazılımla ilgilenmektedir. Kamu ve özel sektöre yönelik irili ufaklı bir çok yazılım projesinde yer almıştır. Aynı zamanda İktisat mezunudur. Pazarlama ve iletişim üzerine özel eğitimler almıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etmektedir.


fotoooo.jpg

Öğr. Gör. Cansu Aydemir COŞAN

e.posta: [email protected]

Özgeçmiş (CV):CANSU AYDEMİR COŞAN Cv.pdf

Cansu Coşan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Ana dal  ve Radyo Sinema Televizyon Çift Ana dal Bölümleri'nden 2012 yılında mezun  olmuştur. Aynı yıllar içerisinde Pedagojik Formasyon alarak Medya  Okuryazarlığı alanında öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanmıştır. Cansu  COŞAN, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Ana dal ve  Radyo Sinema Televizyon Çift Ana dal Bölümleri'nden 2012 yılında mezun  olmuştur. Aynı yıllar içerisinde Pedagojik Formasyon alarak Medya  Okuryazarlığı alanında öğretmenlik sertifikası almaya hak kazanmıştır. COŞAN, 2011 yılında TÜBİTAK Genç Araştırmacılarından biri olarak  seçilerek; Romanya, İtalya, Yunanistan, İngiltere ve Rusya'da akademik  anlamda gerçekleştirdiği araştırmalarını sunmuştur. Ardından Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimlerde İletişim Bilimleri alanında yüksek  lisansı tamamlamıştır. Bir çok araştırma, kongre ve kurumlara eğitim içerikleri geliştirme projelerinin başında yer almıştır. COŞAN özellikle Girişimcilik  ve Medya Okuryazarlığı üzerine eğitimler vererek, içerik ve program  geliştirme üzerine çalışmalarına devam etmekte ve şuanda İstanbul Aydın Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

 

bekir akbal.jpg

Öğr. Gör. Bekir AKBAL

1991 İstanbul doğumlu Bekir Akbal, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nden lisans mezunu olmuştur. Yüksek Lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Grafik Tasarımı Programı'nda tamamlamıştır. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Görsel İletişim Tasarımı, Yeni Medya ve İletişim, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümlerinde ve Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık ve Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde 3 Boyutlu Tasarım ve Tasarım dersleri vermektedir.

 

 hüseyin sayın.png

Öğr. Gör. Hüseyin SAYIN

e-posta:  [email protected]

web sitesi: www.huseyinsayin.com

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat bölümünü bitirdikten sonra Bahçeşehir Üniversitesi’nde Stratejik Pazarlama ve Marka Yönetimi üzerine yüksek lisansını tamamlayan Hüseyin Sayın, 12 yılı aşkın süredir pazarlama ve iletişim üzerine blog yazmaktadır. Sayın’ın blogu uzun süreler MediaCat Power100 endeksinde Türkiye’nin En İyi Pazarlama Blogları listesinde yer almıştır.Şu an pazarlama üzerine kitap çalışması da devam etmektedir. Uzun yıllar İnci GS Yuasa pazarlama biriminde farklı pozisyonlarda görev almıştır. Bu dönemlerde İnci Holding ve bazı grup şirketlerinin dijital pazarlama çalışmaların temellendirilmesinde ve yürütülmesinde de çeşitli görevlerde bulunmuştur. Profesyonel iş hayatına Nissan Türkiye’de devam eden Sayın, şu an bu markanın Türkiye, Kuzey Afrika ve CIS ülkelerinin Pazarlama İletişimi operasyonlarının yürüten ekipte görev almaktadır. İş hayatına paralel olarak İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapmakta ve ‘Stratejik Pazarlama ve İletişim’, 'Dijital Pazarlama' ve 'Marka Yönetimi' gibi disiplinlerde de danışmanlıklar vermektedir. Bugüne kadar yönettiği işlerde birçok ulusal ve uluslararası ödül alan Sayın, üç yıl boyunca Türkiye Bilardo Federasyonu Basın Kurulu Üyesi olarak da görev yapmıştır. Pazarlama, Markalaşma, İş Hayatında Bireysel Farkındalık, Kişisel Markalaşma gibi farklı dallarda profesyonel eğitimler vermektedir. Üç dalda (Dalış, Yelken, Bilardo) profesyonel sporcu olan Sayın aynı zamanda AKUT üyesidir.  

 

 selin.jpg

Dr. Öğr. Üyesi Selin KİRAZ DEMİR

1989 İstanbul doğumlu olan Selin KİRAZ, lisans öğrenimini İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema Bölümü'nde, Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini ise Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri Bilim Dalı'nda tamamlamıştır. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi sırasında dizi sektöründe Yönetmen Yardımcısı olarak görev yapan Kiraz, 2015-2020 yılları arasında İstanbul Esenyurt Üniversitesi Radyo ve Tv Programcılığı Programı'nda Öğretim Görevlisi olarak görev almıştır. Görevi süresince Belgesel Film, Sinema Kuramları, Temel Sinema ve Tv Teknikleri ve İleri Kurgu Teknikleri gibi dersler vermiştir. Çalışma alanları arasında, Sinemada Rüyalar, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Sinema ve Temsil İlişkisi, Dijital Sinema gibi konular bulunmaktadır. 2020 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Tv ve Sinema Bölümü'nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını yürütmektedir.

 serdar seçme.jpg

Öğr. Gör. Serdar SEÇME

1990 Niğde doğumlu olan Serdar Seçme, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümünden mezun olmuştur. Ardından yüksek lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ses Teknolojileri Bölümünde tamamlamıştır. "Sayısal Ses Çalışma Yazılımları Arasındaki Ses Çıktılarının Farklarının Analizleri" adı altında 2018 yılında yazdığı bir tez bulunmaktadır. Akademik çalışmalarının yanı sıra kendi müzik çalışmalarını ürettiği profesyonel bir müzik prodüksiyon stüdyosu vardır. Birçok sanatçıya aranjör, gitarist ve ses mühendisi olarak sahnede ve stüdyo çalışmalarında katkıda bulunmuştur. Ayrıca birçok diziye ve filme müzik üretmiştir. Bunların yanı sıra ses teknolojileriyle ilgili güncel yayınlar ve dijital içerikler ürettiği sosyal medya çalışmaları mevcuttur. Ses teknolojileri, görsel sanatlara müzik üretimi, müzik prodüksiyonu ve 360 derece ses miksajı ve yaratımı ile ilgili dersler vermeye devam etmektedir.

 begümöaylin.png

Öğr. Gör. Begüm AYLİN ÖNDER

2008 yılında lisans eğitimini Beykent Üniversitesi'nde bölüm birincisi, okul üçüncüsü olarak tamamlayan Begüm Aylin Önder, aynı yıl Ciner Yayın Holding Haberturk TV/Gazete haber merkezinde grafik tasarımcı olarak görev almıştır. Burslu olarak okumaya hak kazandığı İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Tasarımı Bölümü'nde yüksek lisans eğitimini 2012 yılında tamamladıktan sonra Al Jazeera Eng. Televizyonu Haber Merkezi Yaratıcı Medya bölümüne departman sorumlusu olarak transfer olmuştur. 2015 yılında radikal bir karar alarak akademiye yönelen Önder, bu tarihten beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü'nde tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Birbirinden farklı pek çok sektörde reklam filmi, kurgu, tasarım, marka ve projelendirme görevi üstlenmiş olan Önder, 2020'de İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora/ Sanatta Yeterlik eğitimini tamamlamıştır. Öğretim üyesi, 2020 Güz dönemi itibariyle İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı ile Yeni Medya ve İletişim bölümlerinde port folyo, kurgu ve animasyon dersleri vermeye başlamıştır. Önder ayrıca; artırılmış gerçeklik, dijital toplum, iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve tasarım, yeni medya, Z kuşağı, dijital kuşak, reklam tasarımları ve göstergebilim üzerine araştırmalar yapmaktadır.

fehmi ketenci.jpg 

Öğr. Gör. Hasan Fehmi KETENCİ

1946 yılında Rize'de doğan H. Fehmi Ketenci 1972 yılında Devlet Güzel Sanatlar Akademisinden mezun oldu.  Yeni kurulduğu dönemde bir yıl süreyle Günaydın Gazetesi Kadıköy ve Sişli Reklam Büroları müdürlüğünü yaptı.1971 yılı sonunda Milliyet Gazetesi Hey Dergisi'nde Teknik Sekreter ve Teknik Yönetmen olarak çalıştı. 1982 yılında Güneş Gazetesi'ne geçti ve iki yıl süreyle Güneş 2 magazin ekinin görsel yönetmenliğini yürüttü. 1984 yılında Milliyet Yayınları'na Telemagazin Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak geri döndü. 1992 yılında emekli oldu. Aynı yıl İnterpress Dergi Grubu'nda Genel Müdür yardımcısı, tüm dergiler yayın Koordinatörlüğü yanısıra; Hello, First ve Tomarrow Dergileri'nde yayın yönetmeni olarak görev yaptı. 1994 yılı başında İnterpress Gurubu'ndan ayrılarak İntermedya Ekonomi Dergi Yayın Grubu'nu kurdu. 1995 yılı sonuna kadar İntermedya Ekonomi  Dergi Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği ve Yayın Grubu Başkanlığı'nın yanısıra; Genel Yönetmen olarak, Yön, İntermedya Ekonomi, Macro, Paramatik, Borsamatik ekonomi ve finans dergileri, Global günlük ekonomi gazetesi'ni yönetti. Aynı gruba ait Gepa Basım Sanayii A.Ş.'nin Genel Yönetmenliği görevini de yürüttü.  Medya İşletim Sistemleri, Marka Tasarımı ve Analizi,Pazarlama İletişimi alanlarında Danışmanlık hizmeti veren H.Fehmi Ketenci, 1996-2000 yılları arasında Ekinciler Holding A.Ş., 2000-2004 yılları arasında ise; Habaş Grubu ve Anadolubank A.Ş. Yönetim Kurulu İletişim Danışmanlığı, Basın-Halkla ilişkiler ve Reklam Danışmanlığı görevinde bulundu. Mart 2006-2009 arası  Ekinciler Holding A.Ş. Yönetim Kurulu İletişim Danışmanlığı görevini yürüttü. 1984 – 1991 yılları arasında  İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu / İletişim Fakültesi; Gazetecilik, Halkla ilişkiler-tanıtım ve Radyo- Televizyon Bölümleri'nde Öğretim Görevlisi olarak çalıştı. 1994-2009 yılında öğretim görevlisi olarak başladığı, 2009 Bahar dönemi sonuna kadar sürdürdüğü Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi; Gazetecilik bölümünde Masaüstü yayıncılık genel başlığı altında dersler verdi. 1999 yılında başladığı Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Öğretim Görevlisi olarak; Gazetecilik, Halkla İlişkiler-Tanıtım, Radyo-Televizyon- Sinema, Reklamcılık ve Görsel İletişim Tasarımı bölümlerinde; Baskı teknikleri, Basın-yayın teknolojileri, Temel Tasarım, Mizanpaj / Sayfa düzenleme, Tipografi,  Görsel İletişim ve Grafik Tasarımı Uygulamaları, Masaüstü yayıncılık, Elektronik İletişim, Reklam Grafiği,Reklam Tasarımı Uygulamaları ve Grafik animasyon dersleri; Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ise; Yayın Grafiği ve Temel Sanat Eğitimi derslerini vermektedir.. Hali hazırda İstanbul Aydın Üniversitesi Gazetecilik, Yeni Medya ve İletişim ve Görsel İletişim Bölümleri'nde çeşitli dersler vermektedir.


özlem şen.jpg

Öğr. Gör. Özlem ŞEN

Av. Özlem ŞEN, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nden 'onur öğrencisi' sıfatıyla mezun olmuş ve eş zamanlı olarak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde çift anadal yapmıştır. 2019 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde tezli yüksek lisans(master) eğitimini tamamlamıştır. Basın Hukuku, İnternet ortamındaki yayınlar yoluyla işlenen suçlar ve cezai yaptırımlar, Fikri Haklar, İletişim Hukuku bağlamında; kadın çalışanların cam tavan engelleri ve toplumsal cinsiyet eşitliği üzerine çalışmaktadır. 2018 yılından bu yana İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yarı zamanlı  öğretim görevlisi olarak görev almakta, deneyimlerini paylaşmaktadır. Basın geçmişi de bulunan Şen, Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde haber spikerliği ve diksiyon bölümünü bitirmiş ve dereceyle mezun olmuştur. TRT Haber (staj) Euroactiv AB Haber Portalı, Sky Türk(360 Tv) , Yurt Gazetesi, Yurt Tv, Express Gazete, Ege Tv, Sokak Tv, Cem Tv gibi medya kurumlarında 6 yıl kesintisiz olarak ana haber spikerliği, muhabirlik ve köşe yazarlığı gibi çeşitli görevlerin yanı sıra özel eğitim kurumlarda diksiyon ve ses eğitmenliği görevleri de üstlenmiştir. 2015 Genel Seçimleri'nde sunduğu ''Özlem ŞEN ile Gündem Özel'' televizyon programı, Rumeli Balkan Güçbirliği Platformu tarafından 'güncel gündem' alanında ''En İyi Program'' ödülünü almıştır.  Aktif olarak avukatlık yapan Özlem ŞEN, İstanbul Barosu Kadın Hakları ve Çocuk Hakları Merkezi üyesidir. Kadın ve çocuk hakları alanında çalışmalarının yanı sıra özellikle, iletişim hukuku, sosyal medya ve hukuk, eril medya dilinin şiddete etkisi, can tavan engelleri konularında makaleleri bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmekte ve kurucusu olduğu hukuk bürosunda avukatlık mesleğine devam etmektedir.


 kuzey yıldız.jpg

Dr. Öğr. Üyesi S. Kuzey YILDIZ

İstanbul doğumlu S. Kuzey Yıldız, İstanbul Bilgi Üniversitesi Televizyon Haberciliği ve Programcılığı Bölümü'nden lisans derecesini aldı. Yüksek lisans derecesini Marmara Üniversitesi Reklamcılık ve Tanıtım Bölümü'nde tamamladı. Doktora eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Anabilim Dalı'nda aldı. Bir televizyon klasiği olan "32. Gün" haber programında çalıştıktan sonra CNN Türk, Kanal D ve TRT İstanbul Televizyonu gibi medya kurumlarında muhabir, dış haber editörü, moda editörü, yazı işleri müdürü gibi unvanlarla görev aldı. Tablet dergicilik ve dijital yayıncılık alanında kreatif direktörlük yaptı. Türkiye'de ve dünya çapında yayınlanan çeşitli moda ve tasarım dergilerine katkıda bulundu. Güncel çalışma alanları arasında dijital yayıncılık, yeni medya, dijital benlik, yapay zeka-insan etkileşimi, iletişim fütürizmi, transhümanizm, endüstri 4.0, insan 2.0 gibi konular yer alıyor.

 

668ea53b-0741-498f-b693-75e11d9447a9.jpg

Arş. Gör. Selin YILMAZ

1993 İstanbul doğumlu Selin YILMAZ, İlk ve orta öğreniminin ardından İstanbul Kültür Üniversitesi İletişim Sanatları bölümünden lisans ve aynı bölümden yüksek lisans bölümü mezunudur. Lisans dönemi sırasında 7 - 8 ay kadar "The Gate" dergisi yazı işleri bölümünde çalışmıştır. Hâlihazırda İstanbul Aydın Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım doktora öğrencisidir. İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi, Yeni Medya ve İletişim bölümünde Arş. Görevlisi olarak göreve başlamış olup, Akademik Çalışmalar Koordinasyon Ofisinde koordinatör olarak çalışmaktadır. Çalışma alanları arasında Gözetim toplumu, göstergebilimsel çalışmalar, sürdürülebilir markalar ve çevrecilik hareketleri, dijital gözetim kapitalizmi, dijital toplumlarda mahremiyet konuları yer almaktadır.    


Arş. Gör. Burcu KAVAS

WhatsApp Image 2020-10-14 at 16.14.12.jpeg

1994 yılında Ankara'da doğan Burcu KAVAS, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümünden mezundur. Yüksek Lisans eğitimine Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo, Televizyon ve Anabilim Dalında devam etmektedir. İstanbul Aydın Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde Araştırma Görevlisi olan Burcu KAVAS, İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi'nin yardımcı editörlüğünü yapmaktadır. Çalışma alanları arasında Sinema Kuramları, Sinema ve Felsefe, Postmodern Sinema, Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları, Posthümanist Çalışmalar yer alır.

güncelleme: 25.1.2021 16:16