Genel Bilgiler

“Yeni Medya ve İletişim” Lisans Programı’nda öğrencilerin, çalışma alanlarını öğretim elemanlarıyla tanımaları sağlanacak, bu bağlamda akademik çalışmalar, sektörden gelen öğretim elemanlarıyla desteklenecektir. Öğrencilerin sosyal medyada dijital içerik üretimi, yönetimi, e-ticaret gibi alanlarda, ilgili hizmetleri üretebilecek yeteneğe, bilgiye ve yaratım gücüne kavuşmuş olması hedeflenmektedir. Özellikle, günümüzde sayıları giderek artan  kurumların sosyal medya departmanlarında, dijital içerik servisleri yaratım ve üretim düzlemlerinde yetkin, etkili/bilgili genç ve dinamik elemanlara  gereksinim duyulmasına yol açmıştır.

“Yeni Medya ve İletişim” Lisans Programı, kitle iletişim araçlarını etkin ve verimli biçimde kullanabilecek, çok geniş bir yelpazede sesini duyurabilecek, bu alanın beklentilerine yanıt verebilecek nitelikte eleman yetiştirmek için, İletişim Fakültesi’nin sektörden deneyimli öğretim elemanı desteği ve güçlü akademik kadrosuyla birlikte, başarıyla ilerleme amacını gütmektedir. Web 2.0 ile birlikte, çiftyönlü ve eşzamanlı bilgi paylaşımına izin veren medya sistemi biçiminde tanımlanan ‘’yeni medya’’, zaman ve mekan kavramlarını ortadan kaldıran, erişilebilirlik, kullanırlık, erişim gibi nitelikleriyle geleneksel medyadan farklılık gösteren yeni bir iletişim ortamı, yeni bir medyadır.

Yeni medya kavramı son dönemde her bireyin hayatının en önemli parçası haline gelmiştir. Global dünyada bilginin dijital olarak taşınması, saklanması, aktarılması ve yeniden üretilmesi için ‘’Yeni Medya’’ eğitiminin farklı olma gerekliliği bulunmaktadır. Günümüzde geleneksel mecranın yerine  bireyin içerik üretebildiği platformların varlığı, bu yeni mecraya doğru içerik üretebilen profesyonellerin yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nin ‘Yeni Medya ve İletişim’ Lisans Programı, yeni iletişim araçlarını etkin ve verimli biçimde kullanabilen, bu alanın beklentilerin yanıt verebilecek, sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.​​

Bölüm hakkında bilgi

Web 2.0 ile birlikte, çiftyönlü ve eşzamanlı bilgi paylaşımına izin veren medya sistemi biçiminde tanımlanan ‘’yeni medya’’, zaman ve mekan kavramlarını ortadan kaldıran, erişilebilirlik, kullanırlık, erişim gibi nitelikleriyle geleneksel medyadan farklılık gösteren yeni bir iletişim ortamı, yeni bir medyadır. Yeni medya kavramı son dönemde her bireyin hayatının en önemli parçası haline gelmiştir. Global dünyada bilginin dijital olarak taşınması, saklanması, aktarılması ve yeniden üretilmesi için ‘’Yeni Medya’’ eğitiminin farklı olma gerekliliği bulunmaktadır. Günümüzde geleneksel mecranın yerine bireyin içerik üretebildiği platformların varlığı, bu yeni mecraya doğru içerik üretebilen profesyonellerin yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. İstanbul Aydın Üniversitesi, İletişim Fakültesi’nin ‘Yeni Medya ve İletişim' Lisans Programı, yeni iletişim araçlarını etkin ve verimli biçimde kullanabilen, bu alanın beklentilerine yanıt verebilecek, sektöre nitelikli eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Neler sunuyor?

‘Yeni Medya ve İletişim’ lisans programı, öğrencilere teori ve pratiğin birlikte olduğu bir program sunmaktadır. Programın temel amacı teknoloji ile iç içe olan hayatta yeni medya unsurlarını stratejik olarak kullanmayı başaran bireyler ortaya çıkarmaktır. Bununla birlikte yapılan uygulamalar sayesinde iş dünyasına emin adımlarla ilerlemenin mümkün olması, programın akademik çalışma ayağının da aynı güçle gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır. Öğrenciler neden tercih etmeli? Bölüm öğrencileri günümüzün gelişen teknolojisi ışığında ortaya çıkan birey odaklı yeni medya ve iletişime dair kapsamlı kuram bilgisine sahip olacaktır. İletişim kavramının sosyoloji, kültür ve teknoloji ile ilişkisinin temelini teorik derslerle alarak, ardından öğrenci üniversitemiz bünyesinde yer alan ‘VR Laboratuvarı’ nda bilgisini pratiğe dökebilecektir. Böylece öğrenci yalnızca eğitim aldığı bölüme dair bilgi almakla yetinmeyerek, bilgisini stratejik olarak kullanacak, uygulama yapabilir hale gelecektir. Bölümü tercih eden öğrenciler bilgi ve uygulamayı birleştirerek, iş hayatına hazırlıklı bir şekilde mezun olacaklardır.

Bölüm için hangi alanlarda çalışma olanağı var?

Teknolojik bilgiye sahip sosyal medya alanında etkinlikte bulunan kurumların, kuruluşların gereksinimi artan ölçüde devam etmektedir. Çeşitli sektörlerde yer alan markalar yeni medya departmanı kurarak, reklam ve pazarlama çalışmalarını yeni mecrada uygulayacak uzmanlara ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla bölümden mezun olan öğrencilerin sektörde markaların pazarlama ve kurumsal iletişim departmanlarında ‘’ Yeni Medya Uzmanı’’ kadrolarında çalışmaları mümkün olacaktır. Ayrıca ‘’Yeni Medya ve İletişim’’ programından mezun olanlar, yayıncılık alanında çalışabilecek ve internet/mobil ortamda olduğu gibi, geleneksel medya ortamında da (gazete, radyo ya da TV kurumları) muhabirlik, editörlük ya da yapımcılık yapabileceklerdir.

İş bulma olanakları neler?

‘Yeni Medya ve İletişim’ Bölümü’nde eğitim alan öğrenciler mezun olduklarında ‘yeni medya’ ile ilişkili olan her alanda çalışabilmektedir. Yeni medya ajanslarında; ‘’Yeni Medya Yöneticisi’’, ‘’Sosyal Medya Yöneticisi’’, ‘’Dijital İçerik Yöneticiliği’’, ‘’ Sosyal Medya Danışmanı’’ gibi pozisyonlarda çalışma imkanı söz konusudur. Bununla birlikte özellikle son dönemde reklam, halka ilişkiler ve pazarlama alanlarının yeni medyayla entegre stratejiler üretir hale gelmesi, bölüm mezunlarının markaların kendi bünyelerinde yer alan yeni medya veya e-ticaret bölümlerinde çalışacak ‘Yeni Medya ve İletişim Sistemleri’ nden mezun bireylere, olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu bağlamda bölüm mezunları; ‘’ İnternet Pazarlaması Yöneticiliği’’, ‘Yeni Nesik İletişim Uzmanı’’, ‘’ Medya Planlama Uzmanı’’, ‘’E- Ticaret Uzmanı’’ gibi ünvanlarla kariyerlerine başlayabilmektedir. Ayrıca kitle iletişiminde geleneksel mecranın giderek önemini yitirmesi, gazetecilik, televizyon ve yapımcılık sektörlerinde yeni medya alanında lisans öğrenimi görmüş kişilerin çalışmayı hedefleyebileceği alanlardandır. Bu alanlarda çalışacak öğrenciler; ‘’ Dijital Yayın Direktörü’’, ‘’ Yeni Medya Muhabiri’’, ‘’Yeni Medya Editörü’’, ‘’ Yeni Medya Prodüktörü’’, ‘’ Online Gazetecilik’’ gibi ünvanları içeren pozisyonlarda çalışabilmektedir.

Bölümün geleceğine ilişkin nasıl bir projeksiyon ortaya konabilir?

Gelişen teknoloji ile birlikte dünya dijital bir kabileye dönüşmüştür. Sınırlar ortadan kalkarak, konuşulan konular, sahip olunmak istenen değerler ortak hale gelmiştir. Bu durum var olan dillerin yetersizleşmesine neden olmuştur. Böylece teknolojiden doğan ‘dijitalleşme’ yeni küresel bir dil yani iletişim unsuru haline gelmiştir. Gelecekte ise bireylerin artık bu yeni dili anlamayı ve stratejik kullanmayı bilmesi zorunluluk haline gelecektir. ‘Yeni Medya ve İletişim’ lisans bölümünde temel amaç, teknolojiyle sınırların ortadan kalktığı dünyamızda, küresel olarak iletişim kurabilen bireyler yaratabilmektir. Özellikle geleneksel mecranın giderek yerini yeni medyaya bırakması ve yeni bireyin kendini ifade etme ve duyurabilme eğilimi, gelecekte yeni medyanın kitle iletişiminin en önemli aracı olacağını göstermektedir.

Bölüm gelecek vaat ediyor mu?

Günümüzde gerek bireysel gerekse toplumsal anlamda teknolojik farklılaşma bu alanda profesyonellerin yetiştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Burada en önemli nokta ‘Yeni Medya ve İletişim’  bölümünün yalnızca öğrenci yetiştirme sorumluluğunu yerine getirmekle kalmayacağı gerçeğidir. Bölümle entegre bir biçimde çalışan ‘ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’ akademik anlamda alana dair bilimsel araştırmaların yapılmasını amaçlamaktadır. Temel amaç, alana dair kuramsal üretimin yapılabilmesi ve sektörde pratiği uygulayan bireylerin yanında, ‘Yeni Medya’ alanında kuramsal çalışmaları yaparak, Türkiye akademik yeni medya araştırmalarında yazın üretilmesini de sağlamaktır. ‘Yeni Medya’ alanındaki bilimsel araştırmaların, eğitimle birleştirilmesi sonucunda gelecekte ülkemizin yalnızca ‘Yeni Medya’ eğitim uygulayıcısı değil, alanda üretici konumuna gelmesi hedeflenmektedir.

Bölüm neden tercih edilmeli?

Son dönemde bireyin hayatını sürdürdüğü yeni medya artık yalnızca bireysel amaçla kullanılamaz hale gelmiştir. Pazarlama,reklam, gazetecilik gibi daha pek çok sektörün yeni medyayla iç içe stratejiler üretmesi, geleceğini planlayan öğrencilerinde bu yönde modern, geleceğe dönük, stratejik mesleklerde eğitim almasını gerektirmektedir. ‘Yeni Medya ve İletişim’ bölümü iş hayatının değişen yapısında hayatta kalabilecek ve sürekli ilerleyecek bireylerin yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bununla birlikte yeni medyanın küresel yapısı, bölümden mezun olan öğrencilerin teknolojinin olduğu her yerde ve alanda çalışabilmesini sağlayacaktır. Böylece bölüm bir yeni mecranın stratejik yönetimini öğretmekle kalmayacak, aslında öğrencilerinin küresel bir dili de konuşabilmelerini sağlayacaktır. Teknoloji, özellikle gelecek nesillerin değişiminde büyük rol oynamaktadır. Bu bağlamda yeni bir profil kazanmış toplum ve bireyi ‘Yeni Medya ve İletişim’ mezunları çok daha kolay anlayabilecek, anlamlandırabilecektir. Bölümün öne çıkaran özellikler (eğitim, uygulama, tesis...vb.) neler? ‘Yeni Medya ve İletişim’ lisans ve yüksek lisans eğitimi teori ve pratiğin iç içe olduğu bir yapıya sahiptir. Programda yer alan öğrenciler, kuramsal anlamda öğrendikleri bilgileri ‘VR Laboratuvarı’nda uygulamaya dökerek, dijital ürünler, iletiler üretebilecektir. Bununla birlikte gerek lisans öğrencileri, gerekse yükseklisans öğrencileri üniversitemiz bünyesinde bulunan ‘’ Yeni Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde teknolojiyi kullanan bireyin yaşadığı sorunlara çözüm üretebilecek, etik değerlere bağlı, dünya ve ülke gerçekleri bağlamında yeni medya okuryazarlığını ve dinamiklerini bilimsel olarak inceleyebilecek ve bununla ilişkili bilimsel nitelikli rapor, makaleleri kitlelere ulaştırabilecektir. Eğitim kapsamında lisans ve yükseklisans öğrencileri sektörün önde gelen teknoloji şirketleriyle birlikte projeler üretebilecek, böylece eğitim hayatı boyunca kariyerinin ilk adımlarını atarken destek görebilecektir. Bu bağlamda öğrenci hem pratik hem de akademik bilgiye sahip bir birey olarak, istediği kariyer yolunda rahatlıkla ve güvenle ilerleyebilecektir.

güncelleme: 30.11.2023 12:21