Kariyer Olanakları

Hukuk Fakültesi mezunları siyasi ve sosyal sorumluluklar içeren pek çok görevi yerine getirebilir , yetkiyi kullanabilirler ve ya statüye sahip olabilirler.Hukukçular, sosyal hayatın ve devlet kademelerinin hemen her alanında görev yapabilir.Öncelikle sadece Hukuk Fakültesi mezunlarının yapabilcekleri, Hakimlik, Avukatlık ve Noterlik mesleklerini icra edebilir.Siyasi partilerin her kademesinde; milletvekili, bakanvb. olarak siyasi hayatta; emniyet mesubu, vali, müsteşar, yönetici vb. olarak devletin merkez ve taşra yönetiminin her düzeyinde; başkan ve üye olarak yerel yönetimlerde; kamu iktisadi teşebbüslerinin çeşitli birimlerinde; üye ve yönetici sıfatı ile derneklerde, vakıflarda, sendikalarda ve diğer toplumsal kuruluşlarda; yönetim kurulu üyesi, genel müdür, denetçi, uzman yada danışman hukuk müşaviri vb. olarak şirketlerde görev yapabilir.Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Sayıştay gibi yüksek yargı organlarında görev alabilir, Dışişleri Bakanlığında meslek memurluğunda başlayarak büyükelçiliğe kadar yükselebilir.

​​​​​​

güncelleme: 14.7.2021 11:36