Amaç / Hedef

Amaç

Türk pozitif hukukuna ve evrensel hukuk ilkelerine hakim, en az bir yabancı dili kullanma becerisine sahip, nitelikli hukukçular yetiştirmektir. Fakültemizde gerçek bir mahkeme salonu şeklinde düzenlenen derslikte teorik olarak görülen derslerin uygulamasına da yer verilmektedir. Böylece daha eğitim sırasında öğrenciler uygulama ile tanışmakta ve ilerde meslek hayatına kolayca uyum sağlamaktadır.

Hedef

Hakimlik, savcılık, avukatlık, noterlik meslekleri yanında Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memurluğu kamu kurum ve kuruluşlarında uzman, maliye alanında mali hukuk bilgisine sahip vergi hukuku uzmanı gibi meslekleri icra edebilecek hukuki yeterliliği kazanmış kişiler yetiştirerek bu alanlarda ülkenin nitelikli “hukukçu” ihtiyacına cevap verme hedefi gütmektedir.
​​​​​​

güncelleme: 21.12.2016 10:43