Fakülte

2008 yılında kurulan İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, kurulduğu tarihten bu yana hukuk eğitimine ve öğretisine yoğun bir şekilde katkıda bulunmaya devam etmektedir. Mezun olan öğrencileri arasında, klasik hukuk meslekleri olan avukatlık, hakimlik ve savcılık yapan bir çok hukukçu vardır.

Bütün hukuk fakültelerindeki zorunlu derslerin yanında, yeni gelişen ve gelecekte yoğun uygulama alanına sahip olacak olan hukuk disiplinleri de seçimlik ders olarak  öğrencilere sunulmaktadır. Amacımız ve misyonumuz, sağlam bir hukuk formasyonu almış, hukuki düşünce tarzını bilinçli refleks haline getirmiş hukukçular yetiştirmektir. Mezunlarımızın hukuk uygulamasına ve hukuk öğretisine yön vermesi, fakültemizdeki eğitimin yapılandırılmasında en büyük dayanağımızdır.

İyi bir adalet sisteminin şartının iyi bir hukuk eğitimi olduğu bilinciyle, her bir öğrencimiz birinci sınıftan itibaren "meslektaş" olarak kabul edilip, gelecekte üstlenecekleri sorumluluğa uygun "hukuk uygulamacısı" ve "hukuk bilim insanı" öz güveni içerisinde eğitilmektedir.

İstanbul Aydın üniversitesi Hukuk Fakültesi sadece kendi öğrencilerinin eğitimi ile değil düzenlediği bilimsel sempozyumlar, kongreler ve seminerle, hukuk bilim insanları, avukat hakim ve savcılar arasında karşılıklı bilgi ve fikir paylaşımına da aracılık etmekte ve ortam yaratmaktadır. Hukuk bilimi ile ilgili düzenlenen tüm bilimsel toplantılarda, öğrencilerimize öncelik verilerek katılımları sağlanmaktadır.

Bireylerin ve sermayenin uluslararası hareketliliği dikkate alındığında, hukuk eğitiminde yabancı dilin ve uluslararası bağlantıların önemi yadsınmamalı ve ihmal edilmemelidir. Ancak hiçbir "hukukçu adayı"na da zorla bir yabancı dil eğitimi dayatılarak, hukuk öğrenimine ve sevgisine olan motivasyonu zedenlenmemeli anlayışı ile dileyen öğrencimize üniversitemizin diğer bölümlerinde sunulan uluslararası alanda geçerli ve yaygın konuşulan bir çok yabancı dili öğrenme olanağı tanımakta ve teşvik etmekteyiz.

Yabancı ülke fakülteleri ile yaptığımız öğrenci değişim anlaşmaları çerçevesinde başvuru koşullarını yerine getiren öğrencilerimiz, Potsdam Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Münster Üniversitesi, Bielefeld Üniversitesi, Pordenone Üniversitesi Hukuk Fakülteleri gibi Avrupa'nın en iyi hukuk eğitimi veren bir çok üniversitelerine gönderilerek, bilgi ve görgülerinin artması, hukuki düşünce yapılarının mukayeseli hukuk kapsamında gelişiminin sağlanması hedeflenmektedir.

Bizler bilmekteyiz ki iyi bir hukuk eğitimi sadece teorik zorunlu derslerle değil, hukuk öğrencisinin aynı zamanda hukukun uygulamasının içerisinde bizzat bulunması ile sağlanabilir. Bu sebeple öğrencilerimize avukatlık ofislerinde veya mahkemelerde haftanın bir günü staj mecburiyeti de getirilmiştir. Böylece öğrencilerimiz, derslerde öğrendiği hukuk bilgilerinin doğrudan ve arasız uygulanmasını görecek ve tecrübe edinecek, mezun olduğunda mesleğine hazır hale gelmiş olacaktır. Gelecekte icra etmeyi düşündüğü mesleği daha öğrenciyken tanımasının vereceği kararlardaki faydası tartışmasızdır.

Dekan: Prof. Dr. Vahit Doğan 

güncelleme: 8.11.2021 13:45