Fakülte

Değerli adaylar ve öğrenciler, Sanatın insan ve toplum yaşantısındaki anlam ve değerinin farkında olan İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, bu amaçla hazırladığı, tümüyle "Bologna İlkeleri Doğrultusunda Yüksek Öğrenimin Yeniden Yapılandırılması" süreçlerine uygun ve "Nitelik Yönetimi Sistemi"ne hazır yapıda oluşturulan lisans programları ile Grafik Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı, Drama ve Oyunculuk, Sanat Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarında eğitim ve öğretim vermektedir. Ayrıca, Görsel Sanatlar, Grafik Tasarımı ve Tiyatro Yönetmenliği dallarında yüksek lisans; Grafik Tasarımı dalında ise sanatta yeterlik (doktora)  eğitimleri sürdürülmektedir. Fakültemiz, çağdaş dünya sanatı ve tasarımına yön verecek eserler üretmeyi amaç edinen mezun profili hedefini gerçekleştirmek üzere gereken uluslararası ilişkileri öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinde hızla geliştirmektedir. Sanat alanında eğitimin kalitesinin öğrenim elemanının niteliğinden geçtiği gerçeğinden yola çıkan fakültemiz, etkinlikleri ile sık sık gündeme gelen ülkemizin tanınmış sanatçı ve alanında uzman ve etkin akademisyenleri bünyesinde öğretim elemanı olarak bulundurmaktadır. Bu bağlamda, öğrencilerimiz sanat dünyasının yeniliklerini izleyerek evrensel ilkeler ve çağdaş sanat değerleri içinde yetiştirilmekte ve bu amaçla Avrupa ve diğer ülkelerdeki üniversiteler ile yoğun eğitim ve etkinlik işbirliği ilişkileri sağlanmaktadır. Diğer yandan özellikle sosyal sorumluluk projeleri kapsamında fakülte ve bölümler olarak yaptığımız ve yapmayı düşündüğümüz etkinliklerle sanat ve toplum arasındaki bağları güçlendirmeyi ve sanatın toplum için vazgeçilmez varlığını tüm toplum kesimlerine benimsetmeyi hedefliyoruz. Bölümlerimize yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Hazırlık sınıfı zorunlu değildir. Her bölüm kendisine özgü programlara ve buna bağlı olarak oluşan ders içeriklerine ve çıktılarına sahiptir. Bunun yanı sıra bölümler, öğrencilerin tercihleri doğrultusunda seçmeli derslerle programlarını zenginleştirmektedir. Profesyonel yaşama hazırlayıcı nitelikte olan programlar, çoğunlukla uygulamalıdır. Öğrencilerimiz birinci sınıftan başlayarak alana has yöntemlerle mesleklerine yönlendirilir. Öğrencilerimizin kuram ve uygulama bakımından güçlü sanat kavrayışına sahip birer sanatçı ve tasarımcı olarak yetişmeleri asıl amacımızdır. Bu anlamda, İstanbul Aydın Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencisi olmanın ayrıcalığı da buradan kaynaklanır.

güncelleme: 2.7.2020 18:17