Dekanın Mesajı

Bir eseri düşünsel süreçte geliştirerek oluşturmak, bu düşünselliği iki ya da üç boyuta indirgeyerek bir sanat eseri haline getirmek, yetenekli her bireyin başarabileceği bir eylemdir. Ancak bu sürecin doğru ve rasyonel işleyebilmesi için eser üretiminde formel yolların izlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla tüm dünyada sanat eğitiminin başlangıcı da bu formel yolu bulmak ve izlemek adına oluşturulmuştur. Tabii ki sanat eğitimi sadece bir eseri doğru yollardan üretmek için değil,  tasarım bilinci gelişmiş, çevresine farklı bakabilen, çağdaş, yenilikçi ve sosyal sorumluluk taşıyabilen bireylerin yetiştirilmesi için de verilmektedir. Çünkü günümüzdeki sanat eğitimini dünyadaki sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmelerden soyutlamak mümkün değildir. 

Dolayısıyla gelişen teknolojiler ışığında; pür sanatlar olarak adlandırılan resim, heykel ve seramik sanatları günümüzde ana sanat dalları olarak hala önemini korurken, daha çok endüstriyel alanlarda faaliyet gösteren; görsel iletişim tasarımı, çizgi film ve animasyon, endüstriyel tasarım, iç mimarlık, grafik tasarımı, film tasarımı, gastronomi ve mutfak sanatları, tekstil ve moda tasarımı gibi farklı sanat dalları da bu süreçte ortaya çıkmıştır. Bu amaçla fakültemiz bünyesinde; Grafik Tasarım, Moda ve Tekstil Tasarımı, Drama ve Oyunculuk, Sanat Yönetimi, Çizgi Film ve Animasyon ve Gastronomi ve Mutfak Sanatları alanlarında lisans eğitimleri verilirken. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde de; Görsel Sanatlar, Grafik Tasarımı ve Tiyatro Yönetmenliği dallarında yüksek lisans, Grafik Tasarımı dalında ise sanatta yeterlik (doktora) eğitimleri verilmeye devam etmektedir. 

İstanbul Aydın Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bu eğitimleri öğrencilerimize verirken; dünyadaki gelişmeleri de yakından takip etmekteyiz. Dolayısıyla fakülte olarak bir taraftan ulusal ve uluslararası işbirliklerimizi geliştirerek YÖK'ün yükseköğretim kalite güvence sistemleri kapsamında akreditasyon ile ilgili çalışmalarımızı sürdürürken, bir taraftan da Erasmus, Mevlana gibi değişim programları ile birçok uluslararası ve ulusal üniversite ile anlaşmalar yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimlerini yapmakta ve bu çalışmaları destekleyici kongre, çalıştay, sergi, seminer ve konferans gibi etkinlikleri de deneyimli kadromuz ile düzenlemeye devam etmekteyiz.

Prof. Dr. Özer KANBUROĞLU

Dekan

güncelleme: 21.5.2020 17:02