Amaç / Hedef

Amaç

İngilizce Öğretmenliği Bölümü İlköğretim ve Ortaöğretimde yabancı dil eğitim-öğretiminde, İngilizceyi etkin olarak öğretecek düzeyde bilgilerle donatılmış öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmeyi ve İngilizce Öğretmenliği alanında sorunlara  bilimsel çözüm önerileri sunmayı amaçlar.

Hedef

İngilizce Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen ve alanlarıyla ilgili ileri düzeyde bilgi kaynaklarını kullanabilen,dış görünüm, tutum ,tavır ve davranışları ile topluma örnek olabilen öğretmenler olarak yetiştirilmeleri hedeflenmektedir.
​​​​​​

güncelleme: 22.12.2016 18:22