Genel Bilgiler

​​​​​​Özgörev (Misyon)
İngilizce Öğretmenliği Bölümünün misyonu, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, alanındaki çağdaş gelişmeleri takip edebilen İngilizce öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir. İngilizce Dil Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve görüşler ışığında, ülkemizin İngilizce Öğretimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek ve bu dilin eğitim ve öğretiminde etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde bilgilerle donatılmış nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.

Bölüm Olanakları

• Yandal 
• Çift anadal 
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) 
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı


Kariyer Olanakları

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her seviyedeki okullarda öğretmenlik yapma hakkına sahip olmaktadırlar. Ayrıca özel eğitim kurumlarında veya yabancı dil (İngilizce) gerektiren kuruluşlarda kolayca iş bulabilmektedirler. Çeşitli alanlarda yüksek lisans, doktora çalışmaları yapma araştırma projelerinde yer alma imkânları bulunmaktadır.

​​
Prof. Dr. Türkay BULUT
İngilizce Öğretmenliği
Bölüm Başkanı

güncelleme: 29.6.2020 16:34