Mezuniyet Koşulları

Bir öğrencinin İngilizce Öğretmenliği Programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması, eğitim-öğretim programında yer alan tüm zorunlu dersleri ve öngörülen diğer tüm çalışmaları başarması, toplam 240 AKTS'lik iş yükünü tamamlaması, ilgili yönetim kurulunca mezuniyetine karar verilmiş olması gerekir. Mezuniyet kararı verilen öğrencilere ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak diploma ile birlikte İngilizce düzenlenmiş bir diploma eki de verilir.

güncelleme: 2.1.2019 13:03