İngilizce Öğretmenliği

Özgörev (Misyon)
İngilizce Öğretmenliği Bölümünün misyonu, çağdaş eğitimin ilke ve esaslarına bağlı, bilimsel ve eleştirel düşünme yeteneğine sahip, teknolojik değişimlere ayak uydurabilen, alanındaki çağdaş gelişmeleri takip edebilen İngilizce öğretmenleri ve bilim insanları yetiştirmektir. İngilizce Dil Eğitimi alanında geliştirilen çağdaş yöntem ve görüşler ışığında, ülkemizin İngilizce Öğretimi sorunlarının çözümüne katkıda bulunabilecek ve bu dilin eğitim ve öğretiminde etkin olarak görev alabilecek, ileri düzeyde bilgilerle donatılmış nitelikli öğretmen ve araştırmacılar yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir.

Bölüm Olanakları

• Yandal 
• Çift anadal 
• Uluslararası değişim programları ile yurt dışında eğitim (1 veya 2 yarıyıl) 
• Mezuniyet sonrası yüksek lisans programlarına devam imkanı


Kariyer Olanakları

İngilizce Öğretmenliği bölümü mezunları T.C. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı her seviyedeki okullarda öğretmenlik yapma hakkına sahip olmaktadırlar. Ayrıca özel eğitim kurumlarında veya yabancı dil (İngilizce) gerektiren kuruluşlarda kolayca iş bulabilmektedirler. Çeşitli alanlarda yüksek lisans, doktora çalışmaları yapma araştırma projelerinde yer alma imkânları bulunmaktadır.


Prof. Dr. Türkay BULUT
İngilizce Öğretmenliği
Bölüm Başkanı

güncelleme: 29.1.2021 11:42

  Bölüm Başkanının Mesajı

​          İngilizce Öğretmenliği Programı’nın temel misyonu,  öğrencilerine İngilizcenin dil becerilerine hakim, bunları öğrencilerine aktarabilen, onlarla başarılı iletişim kurabilen öğretmenler yetiştirmektir. Programda, öğrencilerin ilk yıl dinleme, konuşma, okuma, yazma gibi temel dil becerilerinin yanı sıra kelime, ses bilgisi gibi konularda gelişimine ilk yıl ağırlık verilir. Daha sonraki yıllarda alanında sahip olduğu bilgiyi öğrencilerine aktarma yöntem ve teknikleri sınıflarında uygularlar. 
       
          Alan bilgisini vermek kadar öğrencilerin yaratıcı, eleştirel düşünmelerini geliştirecek soru sorma yöntemlerinin önemi de derslerde vurgulanır. Ayrıca, öğrencilerimiz Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda üç dönem boyunca gözlem ve uygulamalar yaparlar.​ ​​​​​ ​​


Prof. Dr. Türkay BULUT
İngilizce Öğretmenliği
Bölüm Başkanı


Aydın Dergi

Aydın Gazete

Rehbere Sor

İletişim Bilgileri

Tanıtım Filmi