Misyon

MADDE 6 – (1) Merkez, amacına ulaşabilmek için aşağıdaki faaliyetlerde bulunur:

a) STEM alanlarında araştırma projeleri gerçekleştirmek.

b) Uluslararası STEM eğitimini araştırmak, izlemek ve değerlendirmek.

c) STEM alanlarında disiplinler arası yüksek nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütmek ve raporlamak.

ç) STEM alanında veri tabanlı eğitim politikaları ve stratejileri geliştirmek.

d) STEM tabanlı yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun program oluşturmak, oluşturulan programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak.

e) İlkokul, ortaokul, lise ve yükseköğretim seviyelerinde STEM eğitimi ile ilgili kongreler düzenlemek; araştırma, geliştirme, seminer, konferans, çalıştay çalışmalarında bulunmak.

f) Öğretmenlere STEM eğitimi ile ilgili çeşitli programlar düzenlemek ve sertifikalandırmak.

g) Normal ve üstün yetenekli öğrencilere STEM eğitimi vermek.

ğ) STEM alanında yetenekli bireylerin tespit edilmesi için çalışmalar yürütmek ve özel STEM programları oluşturmak.

h) Türkiye'deki STEM çalışmaları ve bunları gerçekleştiren kuruluşlar için ulusal bir çatı görevi üstlenmek.

ı) Bilim merkezlerinin ve müzelerinin kurulmasına öncülük etmek, planlamasını gerçekleştirmek, danışmanlık yapmak ve bilim merkezlerinin STEM eğitim programlarını hazırlamak.

güncelleme: 26.6.2019 18:07