Merkezin Amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) STEM ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve diğer üniversitelerin STEM konusunda işbirliği yapması için ulusal bir çatı oluşturmak.

b) İlköğretim ve ortaöğretim seviyeleri için araştırma, geliştirme ve proje çalışmaları gerçekleştirmek ve elde edilen verileri değerlendirerek STEM tabanlı yeni eğitim modelleri ortaya koymak ve bu modellere uygun program oluşturmak, oluşturulan programların ulusal programa entegre edilmesini sağlamak.

c) STEM alanlarında bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak; dersler vermek ve seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek.

ç) Üniversitede ve ulusal platformda bilim merkezlerinin ve müzelerinin kurulmasına öncülük etmek, planlamasını gerçekleştirmek, danışmanlık yapmak ve bilim merkezlerinin STEM eğitim programlarını hazırlamak.

d) Öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin STEM becerilerini artırmak için faaliyetlerde bulunmak.

e) STEM alanlarında Dünyada yapılan çalışmaları takip etmek, araştırmak ve değerlendirmek.


güncelleme: 26.6.2019 18:07